saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Treball Social (2009)

Branca: ciències socials i jurídiques
Àmbit: ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 42 18 --- --- --- 60
2n 18 42 --- --- --- 60
3r --- 48 12 --- --- 60
4t --- 18 18 18 (obligatòria) 6 (obligatòria) 60
TOTALS 60 126 30 18 6 240

Continguts (itinerari a temps complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre  
15224002 Antropologia Social i Cultural 6 Bàsica Antropologia Ciències Socials i Jurídiques
15224003 Marginació i Exclusió Social 6 Bàsica Antropologia Ciències Socials i Jurídiques
15224004 Psicologia Social 6 Bàsica Psicologia Ciències Socials i Jurídiques
15224008 Habilitats del Treballador Social 6 Bàsica Habilitats del Treballador Social --
15224101 Fonaments del Treball Social 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre  
15224001 Comunicació i Societat de la Informació 6 Bàsica Comunicació Ciències Socials i Jurídiques
15224005 Pedagogia Social 6 Bàsica Educació Ciències Socials i Jurídiques
15224006 Sociologia 6 Bàsica Sociologia Ciències Socials i Jurídiques
15224103 Habilitats Socials i Comunicació Interpersonal 6 Obligatòria    
15224104 Política Social 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre  
15224007 Estructura de la Població i Desigualtat Social 6 Bàsica Sociologia Ciències Socials i Jurídiques
15224009 Constitució i Administració Públiques 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15224105 Metodologia del Treball Social: Planificació i Intervenció 6 Obligatòria    
15224108 Sistemes de Benestar Social 6 Obligatòria    
15224111 Tècniques Qualitatives d’Investigació Social 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre  
15224010 Drets Socials 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15224117 Dret de Persona, Família i Estrangeria 9 Obligatòria    
15224106 Models i Tècniques d'Intervenció Social 6 Obligatòria    
15224109 Estructura de Serveis Socials 9 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
15224113 Investigació Social Aplicada 9 Obligatòria
Primer quadrimestre
15224112 Tècniques Quantitatives d'Investigació Social 6 Obligatòria
15224114 Treball Social, Individual i Familiar 6 Obligatòria
15224118 Dret Laboral i Penal 6 Obligatòria
15224119 Psicologia Evolutiva i Familiar 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
15224102 Deontologia del Treball Social 3 Obligatòria
15224115 Treball Social de Grups i Equips 6 Obligatòria
15224116 Intervenció Social Comunitària 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
15224401 Pràcticum d'Intervenció (*) 18 Obligatòria
(*) Per poder matricular-se de l'assignatura Pràcticum d'Intervenció, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer quadrimestre
15224110 Serveis Socials Comparats 6 Obligatòria
15224120 Gestió i Lideratge d'Organitzacions de Serveis Socials 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
Segon quadrimestre
15224107 Clínica Social i Supervisió 6 Obligatòria
15224301 Treball de Fi de Grau (**) 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
(**) Per poder matricular-se de l’assignatura Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau i alhora matricular tots els crèdits que falten per finalitzar els estudis.

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 42 18 --- --- --- 60
2n 18 42 --- --- --- 60
3r --- 48 12 --- --- 60
4t --- 18 18 15 (obligatòria) 9 (obligatòria) 60
TOTALS 60 126 30 15 9 240

Continguts (itinerari a temps complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia   Àmbit de coneixement
Primer quadrimestre  
15254002 Antropologia Social i Cultural 6 Bàsica   Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
15254004 Psicologia Social 6 Bàsica   Ciències del comportament i psicologia
15254006 Sociologia 6 Bàsica   Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
15254008 Habilitats del Treballador/a Social 6 Bàsica   Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
15254101 Fonaments del Treball Social 6 Obligatòria   --
Segon quadrimestre  
15254001 Comunicació i Societat de la Informació 6 Bàsica   Periodisme, comunicació, publicitat i relacions públiques
15254005 Pedagogia Social 6 Bàsica   Ciències de l'educació
15254003 Marginació i Exclusió Social 6 Bàsica   Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
15254103 Habilitats Socials i Comunicació Interpersonal 6 Obligatòria   --
15254104 Política Social 6 Obligatòria   --

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia   Àmbit de coneixement
Primer quadrimestre  
15254007 Estructura de la Població i Desigualtat Social 6 Bàsica   Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
15254009 Constitució i Administració Públiques 6 Bàsica   Dret i especialitats jurídiques
15254105 Metodologia del Treball Social: Planificació i Intervenció 6 Obligatòria   --
15254108 Sistemes de Benestar Social 6 Obligatòria   --
15254111 Introducció a la Investigació Social 3 Obligatòria   --
Segon quadrimestre  
15254010 Drets Socials 6 Bàsica   Dret i especialitats jurídiques
15254102 Deontologia del Treball Social 3 Obligatòria --
15254112 Tècniques d’Investigació Social 9 Obligatòria   --  
15254106 Models i Tècniques d'Intervenció Social 6 Obligatòria   --
15254109 Estructura de Serveis Socials 9 Obligatòria   --

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia  
Primer quadrimestre
15254114 Treball Social, Individual i Familiar 6 Obligatòria
15254118 Dret Laboral i Penal 6 Obligatòria
15254119 Psicologia Evolutiva i Familiar 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
Segon quadrimestre
15254113 Taller de Pràctiques de Treball Social 9 Obligatòria
15254115 Treball Social de Grups i Equips 6 Obligatòria
15254116 Intervenció Social Comunitària 6 Obligatòria
15254117 Dret de Persona, Família i Estrangeria 9 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
15254401 Pràctiques Acadèmiques Externes (*) 15 Obligatòria
15254301 Treball de Fi de Grau (**) 9 Obligatòria
(*) Per poder matricular-se de l'assignatura Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular-se de l'assignatura Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau i alhora matricular tots els crèdits que falten per finalitzar els estudis.
Primer quadrimestre
15254110 Serveis Socials Comparats 6 Obligatòria
15254120 Gestió i Lideratge d'Organitzacions de Serveis Socials 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
Segon quadrimestre
15254107 Clínica Social i Supervisió 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa