saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Treball Social (2009)

Branca: ciències socials i jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 42 18 --- --- --- 60
2n 18 42 --- --- --- 60
3r --- 48 12 --- --- 60
4t --- 18 18 18 (obligatòria) 6 (obligatòria) 60
TOTALS 60 126 30 18 6 240

Continguts (itinerari a temps complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre  
15224002 Antropologia Social i Cultural 6 Bàsica Antropologia Ciències Socials i Jurídiques
15224003 Marginació i Exclusió Social 6 Bàsica Antropologia Ciències Socials i Jurídiques
15224004 Psicologia Social 6 Bàsica Psicologia Ciències Socials i Jurídiques
15224008 Habilitats del Treballador Social 6 Bàsica Habilitats del Treballador Social --
15224101 Fonaments del Treball Social 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre  
15224001 Comunicació i Societat de la Informació 6 Bàsica Comunicació Ciències Socials i Jurídiques
15224005 Pedagogia Social 6 Bàsica Educació Ciències Socials i Jurídiques
15224006 Sociologia 6 Bàsica Sociologia Ciències Socials i Jurídiques
15224103 Habilitats Socials i Comunicació Interpersonal 6 Obligatòria    
15224104 Política Social 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre  
15224007 Estructura de la Població i Desigualtat Social 6 Bàsica Sociologia Ciències Socials i Jurídiques
15224009 Constitució i Administració Públiques 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15224105 Metodologia del Treball Social: Planificació i Intervenció 6 Obligatòria    
15224108 Sistemes de Benestar Social 6 Obligatòria    
15224111 Tècniques Qualitatives d'Investigació Social 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre  
15224010 Drets Socials 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15224117 Dret de Persona, Família i Estrangeria 9 Obligatòria    
15224106 Models i Tècniques d'Intervenció Social 6 Obligatòria    
15224109 Estructura de Serveis Socials 9 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
15224113 Investigació Social Aplicada 9 Obligatòria
Primer quadrimestre
15224112 Tècniques quantitatives d'Investigació Social 6 Obligatòria
15224114 Treball Social, Individual i Familiar 6 Obligatòria
15224118 Dret Laboral i Penal 6 Obligatòria
15224119 Psicologia Evolutiva i Familiar 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
15224102 Deontologia del Treball Social 3 Obligatòria
15224115 Treball Social de Grups i Equips 6 Obligatòria
15224116 Intervenció Social Comunitària 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
15224401 Pràcticum d'Intervenció (*) 18 Obligatòria
(*) Per poder matricular-se de l'assignatura Pràcticum d'Intervenció, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer quadrimestre
15224110 Serveis Socials Comparats 6 Obligatòria
15224120 Gestió i Lideratge d'Organitzacions de Serveis Socials 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
Segon quadrimestre
15224107 Clínica Social i Supervisió 6 Obligatòria
15224301 Treball de Fi de Grau (**) 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
(**) Per poder matricular-se de l’assignatura Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau i a l'hora matricular tots els crèdits que falten per finalitzar els estudis.