saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris

Branca: Enginyeria i Arquitectura

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 51 9 -- -- 60
2n 12 48 -- -- 60
3r -- 42 9 9 60
TOTALS 63 99 9 9 180

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual    
20244005 Matemàtiques I 9 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
20244116 Fonaments d’Enginyeria de Processos 9 Obligatòria    
Primer Quadrimestre    
20244001 Expressió Gràfica 6 Bàsica Expressió Gràfica Enginyeria i Arquitectura
20244003 Física 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
20244008 Química I 6 Bàsica Química Enginyeria i Arquitectura
Segon Quadrimestre    
20244002 Computació en Enginyeria de Processos 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
20244004 Fisicoquímica 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
20244007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6 Bàsica Biologia  
20244009 Química II 6 Bàsica Química Enginyeria i Arquitectura

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual    
20244115 Fonaments de la Producció d’Aliments 9 Obligatòria    
20244124 Química i Anàlisi dels Aliments 9 Obligatòria    
Primer Quadrimestre    
20244006 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
20244102 Enginyeria de Biosistemes 6 Obligatòria    
20244119 Enginyeria Tèrmica 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre    
20244010 Economia i Organització Industrial 6 Bàsica Empresa Enginyeria i Arquitectura
20244110 Enginyeria Fluïdomecànica 6 Obligatòria    
20244123 Fonaments de Microbiologia d’Aliments 6 Obligatòria    
20244127 Cinètica de Bioprocessos i Enginyeria de Reacció 6 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
20244111 Tecnologia del Medi Ambient 6 Obligatòria
20244121 Laboratori Integrat d’Operacions Unitàries 6 Obligatòria
20244125 Sistemes de Qualitat en Bioprocessos 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
20244101 Bioprocessos Alimentaris i Seguretat Alimentària 3 Obligatòria
20244105 Control i Instrumentació 6 Obligatòria
20244112 Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials 3 Obligatòria
20244114 Disseny de Processos de Separació 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
20244118 Enginyeria de Bioprocessos i Aliments 3 Obligatòria
20244126 Modelització de Processos en Sistemes Alimentaris i Biològics 3 Obligatòria
20244301 Treball de Fi de Grau (*) 9 Obligatòria
  Optatives 9 Optatives
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau. En aquest 60% han d'estar incloses totes les assignatures de 1r i l’assignatura de 2n curs 20244115 Fonaments de la Producció d’Aliments.