saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris: Taula d'adaptacions

  ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
(Grau d’Enginyeria Agroalimentària)
ECTS   ASSIGNATURES PLA NOU
(Grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris
)
ECTS
20214005 Matemàtiques I 9 20244005 Matemàtiques I 9
20214006 Matemàtiques II 6 20244006 Matemàtiques II 6
20214002 Computació en Enginyeria de Processos 6 20244002 Computació en Enginyeria de Processos 6
20214003 Física 6 20244003 Física 6
20214004 Fisicoquímica 6 20244004 Fisicoquímica 6
20214008 Química I 6 20244008 Química I 6
20214009 Química II 6 20244009 Química II 6
20214001 Expressió Gràfica 6 20244001 Expressió Gràfica 6
20214010 Economia i Organització Industrial 6 20244010 Economia i Organització Industrial 6
20214007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6 20244007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6
20214011 Edafologia i Climatologia 6 20244210 Edafologia i Climatologia 6
20214110 Enginyeria Fluidomecànica 6 20244110 Enginyeria Fluidomecànica 6
20214103 Electrotècnia 6 20244211 Electrotècnia 6
20214104 Resistència de Materials i Càlculs d'Estructures 6 20244217 Resistència de Materials i Càlculs d'Estructura 6
20214120 Màquines i Motors Tèrmics 3 20244214 Màquines i Motors Tèrmics 3
20214102 Cartografia i Topografia 6 20244207 Cartografia i Topografia 6
20214106 Oficina Tècnica 6 20244215 Oficina Tècnica 6
20214111 Tecnologia del Medi Ambient 6 20244111 Tecnologia del Medi Ambient 6
20214112 Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials 3 20244112 Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials 3
20214113 Comercialització i Valoració a les Indústries Agroalimentàries 3 20244208 Comercialització i Valoració de les Indústries Agroalimentàries 3
20214107 Fitotècnia 6 20244213 Fitotècnia 6
20214109 Protecció de Cultius 3 20244216 Protecció de Cultius 3
20214108 Bases Tecnològiques de la Producció Animal 3 20244206 Bases Tecnològiques de la Producció Animal 3
20214101 Biotecnologia de les Indústries Agroalimentàries 3   -----------------------------  
20214116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9 20244116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9
20214115 Processament d'Aliments per Fred i Calor 9 20244115 Fonaments de la Producció d'Aliments 9
20214114

20214118
Enginyeria de Processos Agroalimentaris I
i
Enginyeria de Processos Agroalimentaris II
6

3
20244114

20244118
Disseny de Processos de Separació
i
Enginyeria de Bioprocessos i Aliments
6

3
20214121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6 20244121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6
20214119 Enginyeria Tèrmica 6 20244119 Enginyeria Tèrmica 6
20214105 Control i Instrumentació 6 20244105 Control i Instrumentació 6
20214117 Construccions Agroalimentàries 3 20244209 Construccions Agroalimentàries 3
20214122 Enginyeria de les Instal·lacions a les Indústries Agroalimentàries 3 20244212 Enginyeria de les Instal·lacions de les Indústries Agroalimentàries 3
20214123 Microbiologia d'Aliments 6 20244123 Fonaments de Microbiologia d'Aliments 6
20214124 Química i Anàlisi dels Aliments 9 20244124 Química i Anàlisi dels Aliments 9
20214126 Gestió de Qualitat d'una Indústria Agroalimentària 3   -----------------------------  
20214125 Qualitat en Processos Agroalimentaris 9 20244125 Sistemes de Qualitat en Bioprocessos 6
20214401 Pràctiques Externes 12 20244501 Pràctiques Externes 9
20214301 Treball de Fi de Grau 12   -----------------------------  
20214215 Modelització de Processos Biotecnològics 3 20244126 Modelització de Processos en Sistemes Alimentaris i Biològics 3