saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixements

GRAU D’ENGINYERIA QUÍMICA GRAU D’ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 20204001 Expressió Gràfica 6 1r 20234001 Expressió Gràfica 6
1r 20204002 Computació en Enginyeria de Processos 6 1r 20234002 Computació en Enginyeria de Processos 6
1r 20204003 Física 6 1r 20234003 Física 6
1r 20204004 Fisicoquímica 6 1r 20234004 Fisicoquímica 6
1r 20204005 Matemàtiques I 9 1r 20234005 Matemàtiques I 9
1r 20204008 Química I 6 1r 20234008 Química I 6
1r 20204009 Químicia II 6 1r 20234009 Química II 6
1r 20204110 Enginyeria Fluïdomecànica 6 2n 20234110 Enginyeria Fluïdomecànica 6
1r 20204116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9 1r 20234116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9
2n 20204006 Matemàtiques II 6 2n 20234006 Matemàtiques II 6
2n 20204010 Economia i Organització Industrial 6 2n 20234010 Economia i Organització Industrial 6
2n 20204103 Electrotècnia 6 3r 20234103 Electrotècnia 6
2n

3r
20204125

20204112
Fenòmens de Transport
i
Disseny d'Operacions de Bescanvi de Calor
6

5
2n 20234119 Enginyeria Tèrmica 6
3r 20204105 Control i Instrumentació 6 3r 20234105 Control i Instrumentació 6
3r 20204111 Tecnologia del Medi Ambient 6 3r 20234111 Tecnologia del Medi Ambient 6
3r 20204115 Termodinàmica Tècnica 4 3r 20234120 Màquines i Motors Tèrmics 3
3r 20204121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6 3r 20234121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6
3r 20204122 Disseny d'Operacions de Separació 9 3r 20234114 Disseny d'Operacions de Separació

6

3r 20204123

20204211
Biotecnologia
i
Bioquímica Aplicada
3

3
1r 20234007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6
Optativa 20204216 Modelització de Processos Biotecnològics 3 3r 20234126 Modelització de Processos en Sistemes Alimentaris i Biològics 3

GRAU D'ENGINYERIA QUÍMICA

GRAU DE TÈCNIQUES DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS

Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 20204001 Expressió Gràfica 6 1r 20244001 Expressió Gràfica 6
1r 20204002 Computació en Enginyeria de Processos 6 1r 20244002 Computació en Enginyeria de Processos 6
1r 20204003 Física 6 1r 20244003 Física 6
1r 20204004 Fisicoquímica 6 1r 20244004 Fisicoquímica 6
1r 20204005 Matemàtiques I 9 1r 20244005 Matemàtiques I 9
1r 20204008 Química I 6 1r 20244008 Química I 6
1r 20204009 Química II 6 1r 20244009 Química II 6
1r 20204110 Enginyeria Fluïdomecànica 6 2n 20244110 Enginyeria Fluïdomecànica 6
1r 20204116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9 1r 20244116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9
2n 20204006 Matemàtiques II 6 2n 20244006 Matemàtiques II 6
2n 20204010 Economia i Organització Industrial 6 2n 20244010 Economia i Organització Industrial 6
2n

3r
20204125

20204112
Fenòmens de Transport
i
Disseny d'Operacions de Bescanvi de Calor
6

5
2n 20244119 Enginyeria Tèrmica 6
3r 20204105 Control i Instrumentació 6 3r 20244105 Control i Instrumentació 6
3r 20204111 Tecnologia del Medi Ambient 6 3r 20244111 Tecnologia del Medi Ambient 6
3r 20204121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6 3r 20244121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6
3r 20204122 Disseny d'Operacions de Separació 9 3r 20244114 Disseny de Processos de Separació 6
3r

Optativa
20204123

20204211
Biotecnologia
i
Bioquímica Aplicada
3

3
1r 20244007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6
Optativa 20204216 Modelització de Processos Biotecnològics 3 3r 20244126 Modelització de Processos en Sistemes Alimentaris i Biològics 3
GRAU D’ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS GRAU DE TÈCNIQUES DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 20234001 Expressió Gràfica* 6 1r 20244001 Expressió Gràfica* 6
1r 20234002 Computació en Enginyeria de Processos* 6 1r 20244002 Computació en Enginyeria de Processos* 6
1r 20234003 Física* 6 1r 20244003 Física* 6
1r 20234004 Fisicoquímica* 6 1r 20244004 Fisicoquímica* 6
1r 20234005 Matemàtiques I* 9 1r 20244005 Matemàtiques  I* 9
1r 20234007 Fonaments de Bioquímica i Biologia* 6 1r 20244007 Fonaments de Bioquímica i Biologia* 6
1r 20234008 Química I* 6 1r 20244008 Química I* 6
1r 20234009 Química II* 6 1r 20244009 Química II* 6
1r 20234116 Fonaments d'Enginyeria de Processos* 9 1r 20244116 Fonaments d'Enginyeria de Processos* 9
2n 20234006 Matemàtiques II* 6 2n 20244006 Matemàtiques II* 6
2n 20234010 Economia i Organització Industrial* 6 2n 20244010 Economia i Organització Industrial* 6
2n 20234011 Edafologia i Climatologia* 6 2n 20244210 Edafologia i Climatologia* 6
2n 20234110 Enginyeria Fluidomecànica* 6 2n 20244110 Enginyeria Fluidomecànica* 6
2n 20234115 Fonaments de la producció d'aliments* 9 2n 20244115 Fonaments de la producció d'aliments* 9
2n 20234119 Enginyeria Tèrmica* 6 2n 20244119 Enginyeria Tèrmica* 6
2n 20234123 Fonaments de Microbiologia d'Aliments* 6 2n 20244123 Fonaments de Microbiologia d'Aliments* 6
2n 20234124 Química i Anàlisis dels Aliments* 9 2n 20244124 Química i Anàlisis dels Aliments* 9
2n 20234127 Cinètica de Bioprocessos i Enginyeria de Reacció* 6 2n 20244127 Cinètica de Bioprocessos i Enginyeria de Reacció* 6
3r 20234101 Bioprocessos Alimentaris i Seguretat Alimentària* 3 3r 20244101 Bioprocessos Alimentaris i Seguretat Alimentària* 3
3r 20234103 Electrotècnia* 6 3r 20244211 Electrotècnia* 6
3r 20234104 Resistència de Materials i Càlculs d'Estructures* 6 3r 20244217 Resistència de Materials i Càlculs d'Estructura* 6
3r 20234105 Control i Instrumentació* 6 3r 20244105 Control i Instrumentació* 6
3r 20234108 Bases Tecnològiques de la Producció Animal* 3 3r 20244206 Bases Tecnològiques de la Producció Animal* 3
3r 20234111 Tecnologia del Medi Ambient* 6 3r 20244111 Tecnologia del Medi Ambient* 6
3r 20234112 Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials* 3 3r 20244112 Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials* 3
3r 20234114 Disseny de Processos de Separació* 6 3r 20244114 Disseny de Processos de Separació* 6
3r 20234118 Enginyeria de Bioprocessos i Aliments* 3 3r 20244118 Enginyeria de Bioprocessos i Aliments* 3
3r 20234121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries* 6 3r 20244121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries* 6
3r 20234126 Modelització de Processos en Sistemes Alimentaris i Biològics* 3 3r 20244126 Modelització de Processos en Sistemes Alimentaris i Biològics* 3
4t 20234102 Cartografia i Topografia* 6 4t 20244207 Cartografia i Topografia* 6
4t 20234106 Oficina Tècnica* 6 4t 20244215 Oficina Tècnica* 6
4t 20234107 Fitotècnia* 6 4t 20244213 Fitotècnia* 6
4t 20234109 Protecció de Cultius* 3 4t 20244216 Protecció de Cultius* 3
4t 20234113 Comercialització i Valoració a les Indústries Agroalimentàries* 3 4t 20244208 Comercialització i Valoració de les Indústries Agroalimentàries* 3
4t 20234117 Construccions Agroalimentàries* 3 4t 20244209 Construccions Agroalimentàries* 3
4t 20234120 Màquines i Motors Tèrmics* 3 4t 20244214 Màquines i Motors Tèrmics* 3
4t 20234122 Enginyeria de les Instal·lacions a les Indústries Agroalimentàries* 6 4t 20244212 Enginyeria de les Instal·lacions de les Indústries Agroalimentàries* 6
4t 20234401 Pràctiques Externes* 9 4t 20244501 Pràctiques Externes* 9
Optativa 20234201 Activitats Universitàries Reconegudes I* 3 Optativa 20244201 Activitats Universitàries Reconegudes I* 3
Optativa 20234202 Activitats Universitàries Reconegudes II* 3 Optativa 20244202 Activitats Universitàries Reconegudes II* 3
Optativa 20234203 Seminaris Interdisciplinaris* 3 Optativa 20244203 Seminaris Interdisciplinaris* 3
Optativa 20234204 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I* 3 Optativa 20244204 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I* 3
Optativa 20234205 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II* 3 Optativa 20244205 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II* 3
Optativa 20234206 Enginyeria de Biosistemes* 6 Obligatòria 20244102 Enginyeria de Biosistemes* 6

*El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost.

GRAU D'ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS GRAU D’ENGINYERIA QUÍMICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 20234001 Expressió Gràfica 6 1r 20204001 Expressió Gràfica 6
1r 20234002 Computació en Enginyeria de Processos 6 1r 20204002 Computació en Enginyeria de Processos 6
1r 20234003 Física 6 1r 20204003 Física 6
1r 20234004 Fisicoquímica 6 1r 20204004 Fisicoquímica 6
1r 20234005 Matemàtiques I 9 1r 20204005 Matemàtiques I 9
1r 20234008 Química I 6 1r 20204008 Química I 6
1r 20234009 Química II 6 1r 20204009 Química II 6
2n 20234110 Enginyeria Fluïdomecànica 6 1r 20204110 Enginyeria Fluïdomecànica 6
1r 20234116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9 1r 20204116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9
2n 20234006 Matemàtiques II 6 2n 20204006 Matemàtiques II 6
2n 20234010 Economia i Organització Industrial 6 2n 20204010 Economia i Organització Industrial 6
3r 20234103 Electrotècnia 6 2n 20204103 Electrotècnia 6
2n 20234119 Enginyeria Tèrmica 6 3r 20204112 Disseny d’Operacions de Bescanvi de Calor 5
2n 20234105 Control i Instrumentació 6 3r 20204105 Control i Instrumentació 6
2n 20234111 Tecnologia del Medi Ambient 6 3r 20204111 Tecnologia del Medi Ambient 6
3r 20234120 Màquines i Motors Tèrmics 3 3r 20204214 Termodinàmica Tècnica 4
3r 20234121 Laboratori Integrat d’Operacions Unitàries 6 3r 20204121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6
3r 20234114 Disseny d’Operacions de Separació 6 3r 20204122 Disseny d'Operacions de Separació 9
1r 20234007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6 3r 20204123 Biotecnologia i 
Bioquímica Aplicada 
3
3
20204211
3r 20234126 Modelització de Processos en Sistemes Alimentaris i Biològics  optativa 20204216 Modelització de Processos Biotecnològics  3

GRAU DE TÈCNIQUES DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS GRAU D'ENGINYERIA QUÍMICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 20244001 Expressió Gràfica 6 1r 20204001 Expressió Gràfica 6
1r 20244002 Computació en Enginyeria de Processos 6 1r 20204002 Computació en Enginyeria de Processos 6
1r 20244003 Física 6 1r 20204003 Física 6
1r 20244004 Fisicoquímica 6 1r 20204004 Fisicoquímica 6
1r 20244005 Matemàtiques I 9 1r 20204005 Matemàtiques I 9
1r 20244008 Química I 6 1r 20204008 Química I 6
1r 20244009 Química II 6 1r 20204009 Química II 6
2n 20244110 Enginyeria Fluïdomecànica 6 1r 20204110 Enginyeria Fluïdomecànica 6
1r 20244116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9 1r 20204116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9
2n 20244006 Matemàtiques II 6 2n 20204006 Matemàtiques II 6
2n 20244010 Economia i Organització Industrial 6 2n 20204010 Economia i Organització Industrial 6
2n 20244119 Enginyeria Tèrmica 6 3r 20204112 Disseny d'Operacions de Bescanvi de Calor 5
2n 20244105 Control i Instrumentació 6 3r 20204105 Control i Instrumentació 6
2n 20244111 Tecnologia del Medi Ambient 6 3r 20204111 Tecnologia del Medi Ambient 6
3r 20244121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6 3r 20204121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6
3r 20244114 Disseny de Processos de Separació 6 3r 20204122 Disseny d'Operacions de Separació 9
1r 20244007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6 3r
optativa
20204123 Biotecnologia i 
Bioquímica Aplicada 
3
3
20204211
3r 20244126 Modelització de Processos en Sistemes Alimentaris i Biològics  optativa 20204216 Modelització de Processos Biotecnològics  3