saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Química (2009): Mencions

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Menció: QUÍMICA INDUSTRIAL I APLICADA (30 ects)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
S'han de superar obligatòriament les 6 assignatures següents:
13204214
13224214
Química Orgànica Industrial 3
13204215
13224215
Química Inorgànica Industrial 3
13204216
13224216
Electroquímica Aplicada 3
13204217
13224217
Anàlisi i Control Ambiental 3
13204218
13224218
Economia i Gestió d'Empreses 3
13204219
13224219
Projectes en Química 3
I, a més, s'han de superar 12 ECTS d'entre les assignatures següents:
13204204
13224204
Avaluació i Control de la Qualitat 3
13204205
13224205
Modelització Molecular 3
13204206
13224206
Temes Actuals en Química Inorgànica 3
13204208
13224208
Química de Polímers 3
13204209
13224209
Enzimologia Aplicada 3
13204210
13224210
Enginyeria de Processos 3
13204211
13224211
Nucleació i Creixement de Cristalls 3
13204220
13224220
Disseny de Síntesi 3
13204221
13224221
Catàlisi 3
13204222
13224222
Química Computacional 3
13204223
13224223
Temes Especials en Química Analítica 3
13204224
13224224
Nous Materials i Nanociència 3
Menció: QUÍMICA PER A LA RECERCA I EL DESENVOLUPAMENT (30 ects)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
S'han de superar obligatòriament les 6 assignatures següents:
13204219
13224219
Projectes en Química 3
13204220
13224220
Disseny de Síntesi 3
13204221
13224221
Catàlisi 3
13204222
13224222
Química Computacional 3
13204223
13224223
Temes Especials en Química Analítica 3
13204224
13224224
Nous Materials i Nanociència 3
I, a més, s'han de superar 12 ECTS d'entre les assignatures següents:
13204204
13224204
Avaluació i Control de la Qualitat 3
13204205
13224205
Modelització Molecular 3
13204206
13224206
Temes Actuals en Química Inorgànica 3
13204208
13224208
Química de Polímers 3
13204209
13224209
Enzimologia Aplicada 3
13204210
13224210
Enginyeria de Processos 3
13204211
13224211
Nucleació i Creixement de Cristalls 3
13201214
13221214
Química Orgànica Industrial 3
13204215
13224215
Química Inorgànica Industrial 3
13204216
13224216
Electroquímica Aplicada 3
13204217
13224217
Anàlisi i Control Ambiental 3
13204218
13224218
Economia i Gestió d'Empreses 3
Menció: FORMACIÓ DUAL (30 ects)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
13204241
13224241
Orientació a la Indústria Química 6
13204242
13224242
Estada a la Indústria Química 24