saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Química (2009): Taula d'Adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
(Llicenciatura en Química)
ASSIGNATURES NOU PLA
(Grau de Química)
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
13011013

13011014
Àlgebra  
i
Càlcul
4,5

6
13204001
13224001
Matemàtiques 9
13012233 Anàlisi i Control Ambiental 3 13204217
13224217
Anàlisi i Control Ambiental  3
13012027

13011012
Anàlisi Instrumental
i
Experimentació en Química Analítica i Química Física II
4,5

7,5
13204102
13224102
Anàlisi Instrumental 9
13012220

13012241

13012251
Anàlisi Química de Productes Industrials
o
Anàlisi Química de Productes Naturals
o
Control Analític de Processos Químics
3

3

3
13204223
13224223
Temes Especials de Química Analítica 3
13013245

13013248

13013250
Aplicació de Compostos Metalls de Transició en Síntesi Orgànica
o
Bioinorgànica
o
Temes Especials en Química Inorgànica Avançada
3

3

3
13204206
13224206
Temes Actuals en Química Inorgànica 3
13012101

13013205

13011204

13012230
Documentació
i
Aplicació de la Informàtica als Problemes Químics
i/o
Mètodes Matemàtics de la Química
i/o
Sistemes Informàtics d'Interès Químic
3

6

4,5

4,5
13204008
13224008
Informàtica i Documentació² 6
13012232 Avaluació i Control de la Qualitat 3 13204204
13224204
Avaluació i Control de la Qualitat  3
13013252 Biofísica 7,5 --- --- ---
13011001 Bioquímica 9 13204006
13224006
Bioquímica 6
13013254 Bioquímica i Microbiologia Industrials 9 13204238
13224238
Bioquímica i Microbiologia Industrials* 3
13013223 Biosíntesi de Macromolècules 3 13204234
13224234
Biosíntesi de Macromolècules* 3
13013253 Biotecnologia Computacional 4,5 --- --- ---
13013234

13013240
Catàlisi Heterogènia
o
Catàlisi Homogènia
3

3
13204221
13224221
Catàlisi 3
13012023 Ciència dels Materials 6 13204119
13224119
Ciència de Materials  6
13012225 Cinètica de Processos Electròdics 3 --- --- ---
13012036

13012025

13012037

13012035
Compostos de Coordinació
i
Determinació Estructural II
i
Organometàl·lics
i
Sòlids Inorgànics
4,5

3

3

3
13204111
13224111
 
Compostos Inorgànics Avançats 
 
 

 
13012024

13012038
Determinació Estructural I

i
Química Orgànica Avançada
6

4,5
13204121
1322412113204122
13224122
Síntesi Orgànica


i

Determinació Estructural de Compostos Orgànics
4,5

4,5
13013202 Disseny de Síntesi 4,5 13204220
13224220
Disseny de Síntesi 3
13011008

13011007
Electricitat i Òptica
i
Mecànica
7,5

6
13204013
13224013


13204011
13224011
13204012
13224012


13204002
13224002
Física

o

Física I
i
Física II

o

Física (extingida)
93

69
13011009 Enginyeria Química 7,5 13204118
13224118
Enginyeria Química  6
13011010

13011003

13011016

13011006
Operacions Bàsiques
i
Enllaç Químic
i/o
Equilibri Iònic en Solució
i/o
Principis de Termodinàmica
6

4,5

6

3
13204009
13224009

13204010
13224010

13204004
13224004
Química I

i

Química II

i

Complements de Química
666
13013216 Enzimologia 6 13204209
13224209
Enzimologia Aplicada 3
13012033

13012034
Espectroscòpia Molecular
i
Química Física Avançada
4,5

6
13204107
13224107
Espectrocòpia i Cinètica Química 9
13012033

13011002

13012102
Espectroscòpia Molecular

Química Física
i
Teoria de Grups
4,5

6

3
13204106
13224106
Estructura Molecular 6
13011015 Estadística i programació 3 13204226
13224226
Estadística i programació*  3
13013203 Experimentació en Física 4,5 13204231
13224231
Experimentació en Física* 3
13011011

13011002

13011018
Experimentació en Química Analítica i Química Física I
i
Química Física
i
Termodinàmica Química
7,5

6

4,5
13204105
13224105
Termodinàmica i Fenòmens de Transport 9
13011012

13011017
Experimentació en Química Analítica i Química Física II
i
Química Analítica
7,5

4,5
13204101
13224101
Química Analítica 6
13012029

13011004

13011005
Experimentació en Química Avançada I
i
Experimentació en Síntesi Química I
i
Experimentació en Síntesi Química II
9

7,5

7,5
13204123
13224123

13204124
13224124
 
Laboratori de Química Orgànica
i
Laboratori de Química Orgànica Anançada
 
3

3
13012029

13012030
Experimentació en Química Avançada I
i
Experimentació en Química Avançada III
9

3
13204112
13224112
Laboratori de Química Inorgànica 3
13012040 Experimentació en Química Avançada II 9 13204108
13224108
Laboratori de Química Física 3
13012040

13012031
Experimentació en Química Avançada II
i
Experimentació en Química Avançada IV
9

3
13204104
13224104
Laboratori de Química Analítica
13013213 Experimentació en Regulació del Metabolisme 1,5 --- --- ---
13011004

13011021
Experimentació en Síntesi Química I
i
Química Inorgànica I
7,5

4,5
13204109
13224109
Química Inorgànica I  9
13011005

13011022
Experimentació en Síntesi Química II
i
Química Inorgànica II
7,5

4,5
13204110
13224110
Química Inorgànica II 6
13013217 Física de l'Estat Líquid. Tècniques de Mesura 3 13204232
13224232
Física de l'Estat Líquid. Tècniques de Mesura* 3
13013249 Física de Materials Polimèrics 3 13204237
13224237
Física de Materials Polimèrics*  3
13013243 Física de Nous Materials 3 13204235
13224235
Física de Nous Materials* 3
13013221 Física del Medi Ambient 3 13204207
13224207
Física del Medi Ambient 3
13013246 Fonaments Físics de les Tècniques Espectroscòpiques 4,5 13204236
13224236
Fonaments Físics de les Tècniques Espectroscòpiques* 3
13011214 Història i Filosofia de les Ciències Experimentals 3 13204203
13224203
Història de les Ciències Experimentals 3
13013208 Instrumentació a Química 4,4 --- --- ---
13013219 Mecanismes de Reacció 3 13204233
13224233
Mecanismes de Reacció* 3
13012032 Metodologia i Experimentació en Bioquímica I 3 13204227
13224227
Metodologia i Experimentació en Bioquímica I*  3
13012218 Modelització Molecular 3 13204205
13224205
Modelització Molecular 3
13012235 Nucleació i Creixement de Cristalls 3 13204211
13224211
Nucleació i Creixement de Cristalls* 3
13013206 Organització d'Empreses 4,5 13204218
13224218
Economia i Gestió d'Empreses 3
13012039 Productes Naturals 4,5 13204228
13224228
Productes Naturals*  3
13012252 Química Computacional 6 13204222
13224222

13204205
13224205
Química Computacional
i
Modelització Molecular
3

3
13013215 Química de Polímers 4,5 13204208
13224208
Química de Polímers 3
13012242 Química Física de Macromolècules 3 --- --- ---
13013201 Química Orgànica Estructural 3 13204230
13224230
Química Orgànica Estructural*  3
13013244 Química Orgànica Estructural i Disseny de Síntesi 4,5 --- --- ---
13011019 Química Orgànica I 4,5 13204113
13224113
Química Orgànica I 6
13011020 Química Orgànica II 6 13204114
13224114
Química Orgànica II 6
13013239 Química Orgànica Industrial 3 13204214
13224214
Química Orgànica Industrial 3
13013236 Regulació del Metabolisme 4,5 --- --- ---
13012103 Simetria i Caracterització de Sòlids 4,5 13204117
13224117
Cristal·lografia 3
13013210 Tècniques de Comunicació en Química 1,5 --- --- ---
13012028

13012026
Tècniques de Separació
i
Química Analítica Avançada
6

4,5
13204126
13224126

13204125
13224125
Quimiometria
i
Tècniques de Separació
4

5
13013209 Temes Especials de Química Inorgànica 3 13204215
13224215
Química Inorgànica Industrial 3
13013207 Temes Especials de Química Orgànica  3 --- --- ---
13012222 Teoria de l'Estructura i Reactivitat Química 4,5 13204222
13224222
Química Computacional 3
13012231 Treball Experimental 20 13204229
13224229
Treball Experimental* 3

¹ Per reconèixer la Química I i Química II, cal tenir aprovades 2 assignatures més les Operacions Bàsiques del bloc del pla vell.

² Per reconèixer la Informàtica i Documentació cal tenir aprovades, apart de la Documentació, dues assignatures més del pla vell, de les que es mostren al quadre.

*Aquestes assignatures al nou pla sols s'activaran a efecte d'adaptació.