saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Química (2009): Itinerari a Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
13204001
13224001
Matemàtiques 9 Bàsica Matemàtiques
13204009
13224009
Química I 6 Bàsica Química
13204011
13224011
Física I 3 Bàsica Física
Segon Quadrimestre
13204012
13224012
Física II 6 Bàsica Física
13204010
13224010
Química II 6 Bàsica Química

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
13204005
13224005
Biologia 6 Bàsica Biologia
13204007
13224007
Estadística Aplicada 6 Bàsica Estadística
Segon Quadrimestre
13204006
13224006
Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica
13204004
13224004
Complements de Química 6 Bàsica Química
13204008
13224008
Informàtica i Documentació 6 Bàsica Informàtica

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204105
13224105
Termodinàmica i Fenòmens de Transport 9 Obligatòria
13204109
13224109
Química Inorgànica I 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204101
13224101
Química Analítica 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204106
13224106
Estructura Molecular 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204102
13224102
Anàlisi Instrumental 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204113
13224113
Química Orgànica I 6 Obligatòria
13204117
13224117
Cristal·lografia 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204110
13224110
Química Inorgànica II 6 Obligatòria
13204114
13224114
Química Orgànica II 6 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204104
13224104
Laboratori de Química Analítica 3 Obligatòria
13204107
13224107
Espectroscòpia i Cinètica Química 9 Obligatòria
13204108
13224108
Laboratori de Química Física 3 Obligatòria
13204118
13224118
Enginyeria Química 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204125
13224125
Tècniques de separació 5 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204126
13224126
Quimiomatria 4 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Anual
13204111
13224111
Compostos Inorgànics Avançats 9 Obligatòria
13204112
13224112
Laboratori de Química Inorgànica 3 Obligatòria
13204120
13224120
Ciutadania 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204121
13224121
Síntesi Orgànica 4.5 Obligatòria
13204123
13224123
Laboratori de Química Orgànica 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204122
13224122
Determinació Estructural de Compostos Orgànics 4.5 Obligatòria
13204124
13224124
Laboratori de Química Orgànica Avançada 3 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13204119
13224119
Ciència de Materials 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204401
13224401
Pràctiques Externes (*) 12 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
  Optatives 18 Optativa
Segon Quadrimestre
13204301
13224301
Treball de Fi de Grau (**) 12 Obligatòria

(**) Per matricular-se del TFG cal tenir superats com a mínim 168 ECTS d'assignatures obligatòries, incloent-hi totes les de primer i segons curs. Es recomana que els 48 crèdits restants corresponguin a assignatures de tercer curs, sense tenir en compte la Ciutadania.

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual        
13204013
13224013
Física 9 Bàsica Física
 
Primer Quadrimestre        
13204001
13224001
Matemàtiques 9 Bàsica Matemàtiques
13204009
13224009
Química I 6 Bàsica Química
Segon Quadrimestre
13204010
13224010
Química II 6 Bàsica Química

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
13204005
13224005
Biologia 6 Bàsica Biologia
13204007
13224007
Estadística Aplicada 6 Bàsica Estadística
Segon Quadrimestre
13204006
13224006
Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica
13204004
13224004
Complements de Química 6 Bàsica Química
13204008
13224008
Informàtica i Documentació 6 Bàsica Informàtica

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204105
13224105
Termodinàmica i Fenòmens de Transport 9 Obligatòria
13204109
13224109
Química Inorgànica I 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204101
13224101
Química Analítica 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204106
13224106
Estructura Molecular 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204102
13224102
Anàlisi Instrumental 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204113
13224113
Química Orgànica I 6 Obligatòria
13204117
13224117
Cristal·lografia 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204110
13224110
Química Inorgànica II 6 Obligatòria
13204114
13224114
Química Orgànica II 6 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204104
13224104
Laboratori de Química Analítica 3 Obligatòria
13204107
13224107
Espectroscòpia i Cinètica Química 9 Obligatòria
13204108
13224108
Laboratori de Química Física 3 Obligatòria
13204118
13224118
Enginyeria Química 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204125
13224125
Tècniques de separació 5 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204126
13224126
Quimiomatria 4 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Anual
13204111
13224111
Compostos Inorgànics Avançats 9 Obligatòria
13204112
13224112
Laboratori de Química Inorgànica 3 Obligatòria
13204120
13224120
Ciutadania 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204121
13224121
Síntesi Orgànica 4.5 Obligatòria
13204123
13224123
Laboratori de Química Orgànica 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204122
13224122
Determinació Estructural de Compostos Orgànics 4.5 Obligatòria
13204124
13224124
Laboratori de Química Orgànica Avançada 3 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13204119
13224119
Ciència de Materials 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204401
13224401
Pràctiques Externes (*) 12 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
  Optatives 18 Optativa
Segon Quadrimestre
13204301
13224301
Treball de Fi de Grau (**) 12 Obligatòria

(**) Per matricular-se del TFG cal tenir superats com a mínim 168 ECTS d'assignatures obligatòries, incloent-hi totes les de primer i segons curs. Es recomana que els 48 crèdits restants corresponguin a assignatures de tercer curs, sense tenir en compte la Ciutadania.