saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Història de l'Art i Arqueologia (2018)

Branca: Arts i Humanitats

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 60 -- -- -- 60
3r -- 60 -- -- -- 60
4t -- 12 30 6 (Obligatòria) 12 (Obligatòria) 60
TOTALS 60 132 30 6 12 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
12304001 Arqueologia General 6 Bàsica Història Arts i Humanitats
12304002 Art Antic 6 Bàsica Art Arts i Humanitats
12304003 Món Actual 6 Bàsica Història Arts i Humanitats
12304004 Prehistòria i Evolució Humana 6 Bàsica Història Arts i Humanitats
12304005 Societat i Cultura a l’Antiguitat 6 Bàsica Història Arts i Humanitats
Segon Quadrimestre  
12304006 Art Medieval 6 Bàsica Art Arts i Humanitats
12304007 Art Modern 6 Bàsica Art Arts i Humanitats
12304008 Recursos i Gestió Digital 6 Bàsica Història Arts i Humanitats
12304009 Societat i Cultura a l'Edat Mitjana 6 bàsica Història Arts i Humanitats
12304010 Societat i Cultura a l'Època Moderna 6 Bàsica Història Arts i Humanitats

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12304101 Arqueologia i Art de les Cultures d'Orient Pròxim  6 Obligatòria
12304102 Arqueologia i Art Grecs 6 Obligatòria
12304104 Mitologia Clàssica 6 Obligatòria
12304105 Societat i Cultura a l'Època Contemporània 6 Obligatòria
12304110 Iconografia i Cultura Visual  6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12304103 Arts Visuals: Experiències, Protagonistes i Usos 6 Obligatòria
12304106 Arqueologia i Art Romans 6 Obligatòria
12304107 Art Contemporani 6 Obligatòria
12304108 Fotografia, Cinema i Patrimoni Cultural 6 Obligatòria
12304109 Historiografia i Mètodes per a l'Estudi de la Història i la Història de l'Art  6 Obligatòria


3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12304111 Arqueologia de l’Arquitectura 6 Obligatòria
12304112 Conservació i Gestió del Patrimoni Artístic i Arqueològic 6 Obligatòria
12304113 Fonts per a la Història de l’Art i l’Arqueologia 6 Obligatòria
12304114 Història de la Música i de l’Espectacle 6 Obligatòria
12304115 Història de les Idees Estètiques 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12304116 Estudi de la Ciutat Històrica 6 Obligatòria
12304117 Humanitats Digitals i Patrimoni Cultural 6 Obligatòria
12304118 La Tradició Clàssica a l’Art Occidental 6 Obligatòria
12304119 Taller Interdisciplinari d’Arqueologia: Tàrraco Patrimoni Mundial 6 Obligatòria
12304120 Taller Interdisciplinari: Arxius Fotogràfics i Audiovisuals 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12304301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
12304121 Didàctica i Socialització de la Història i la Història de l’Art 6 Obligatòria
12304122 Museologia 6 Obligatòria
12304401 Pràctiques Externes (**) 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon quadrimestre
  Optatives 24 Optativa
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.