saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Història de l'Art i Arqueologia (2018) - Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs – 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
12304002 Art Antic 6 Bàsica Art
12304004 Prehistòria i Evolució Humana 6 Bàsica Història
12304005 Societat i Cultura a l’Antiguitat 6 Bàsica Història
Segon Quadrimestre
12304006 Art Medieval 6 Bàsica Art
12304009 Societat i Cultura a l'Edat Mitjana 6 Bàsica Història

1r curs – 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
12304001 Arqueologia General 6 Bàsica Història
12304003 Món Actual 6 Bàsica Història
Segon Quadrimestre
12304007 Art Modern 6 Bàsica Art
12304008 Recursos i Gestió Digital 6 Bàsica Història
12304010 Societat i Cultura a l'Època Moderna 6 Bàsica Història

2n curs – 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12304104 Mitologia Clàssica 6 Obligatòria
12304105 Societat i Cultura a l'Època Contemporània 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12304103 Arts Visuals: Experiències, Protagonistes i Usos 6 Obligatòria
12304107 Art Contemporani 6 Obligatòria
12304109 Historiografia i Mètodes per a l'Estudi de la Història i la Història de l'Art 6 Obligatòria

2n curs – 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12304101 Arqueologia i Art de les Cultures d'Orient Pròxim 6 Obligatòria
12304102 Arqueologia i Art Grecs 6 Obligatòria
12304110 Iconografia i Cultura Visual  6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12304106 Arqueologia i Art Romans 6 Obligatòria
12304108 Fotografia, Cinema i Patrimoni Cultural 6 Obligatòria

3r curs – 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12304113 Fonts per a la Història de l’Art i l’Arqueologia 6 Obligatòria
12304114 Història de la Música i de l’Espectacle 6 Obligatòria
12304115 Història de les Idees Estètiques 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12304118 La Tradició Clàssica a l’Art Occidental 6 Obligatòria
12304120 Taller Interdisciplinari: Arxius Fotogràfics i Audiovisuals 6 Obligatòria

3r curs – 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12304111 Arqueologia de l'Arquitectura 6 Obligatòria
12304112 Conservació i Gestió del Patrimoni Artístic i Arqueològic 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12304116 Estudi de la Ciutat Històrica 6 Obligatòria
12304117 Humanitats Digitals i Patrimoni Cultural 6 Obligatòria
12304119 Taller Interdisciplinari d'Arqueologia: Tàrraco Patrimoni Mundial 6 Obligatòria

4t curs – 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12304121 Didàctica i Socialització de la Història i la Història de l’Art 6 Obligatòria
12304122 Museologia 6 Obligatòria
12304401 Pràctiques Externes (**) 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
  Optatives 12 Optativa
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12304301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
  Optatives 6 Optativa
Segon quadrimestre
  Optatives 12 Optativa