saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Història de l'Art i Arqueologia (2018): Taula d'adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
(Grau d'Història de l'Art 2008)
ASSIGNATURES NOU PLA
Grau d'Història de l'Art i Arqueologia 2018)
Codi Denominació ECTS Codi Denominació ECTS
12214003 Tècniques Artístiques i de la Construcció 6 12304111 Arqueologia de l'Arquitectura 6
12214004 Societat i Cultura a l'Antiguitat 6 12304005 Societat i Cultura a l'Antiguitat 6
12214501 Pràctiques Externes 12 12304401 Pràctiques Externes 6
12214114 Noves Tecnologies Aplicades a les Ciències Humanes 6 12304008 Recursos i Gestió Digital 6
12214005 Societat i Cultura a l'Edat Mitjana 6 12304009 Societat i Cultura a l'Edat Mitjana 6
12214006 Societat i Cultura a l'Època Moderna 6 12304010 Societat i Cultura a l'Època Moderna 6
12214105 Societat i Cultura en la Contemporaneïtat 6 12304105 Societat i Cultura a l'Època Contemporània 6
12214102 Art Clàssic 6 12304002 Art Antic 6
12214104

12214103
Art Gòtic
o
Art Altmedieval i Romànic
6

6
12304006 Art Medieval 6
12214106

12214107
Art del Reinaxement
o
Art del Barroc
6

6
12304007 Art Modern 6
12214109

12214111
Art del Segle XIX
o
Art del Segle XX
6

6
12304107 Art Contemporani 6
12214002 Iconografia 6 12304110 Iconografía y Cultura Visual 6
12214101 Art del Pròxim Orient 6 12304101 Arqueologia i Art de les Cultures d'Orient Pròxim 6
12214108 Història del Cinema i Altres Arts Audiovisuals 6 12304108 Fotografia, Cinema i Patrimoni Cultural 6
12214117 Història de les Idees Estètiques 6 12304115 Història de les Idees Estètiques 6
12214120 Història de la Música i de l'Espectacle 6 12304114 Història de la Música i de l'Espectacle 6
12214110 Art i Multiculturalitat 6 12304103 Arts Visuals: Experiències, Protagonistes i Usos 6
12214119 Museologia I 6 12304122 Museologia 6
12214118 Història i Concepte de Patrimoni 6 12304112 Conservació i Gestió del Patrimoni Artístic i Arqueològic 6