saltar al contingut principal
Cercar
URV

Calendari d'Implantació del Grau/ Extinció del Pla Preexistent

Calendari d'Implantació del Grau

CURS 2018-19 CURS 2019-20 CURS 2020-21 CURS 2021-22
1r curs         
  2n curs    
    3r curs  
      4t curs

Calendari d'Extinció del Pla Preexistent

CURS 2018-19 CURS 2019-20 CURS 2020-21 CURS 2021-22 CURS 2022-23 CURS 2023-24 CURS 2024-25
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extraordinària 1r curs Extingit     ---    ---    ---
2n curs Docència 2n curs Tutoria 2n curs Examen 2n curs Extraordinària 2n curs Extingit    ---    ---
3r curs Docència 3r curs Docència 3r curs Tutoria 3r curs Examen 3r curs Extraordinària 3r curs Extingit    ---
4t curs Docència 4t curs Docència 4t curs Docència 4t curs Tutoria 4t curs Examen 4t curs Extraordinària 4t curs Extingit

Observacions:

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'avaluació dins d'aquell mateix curs.
    Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
  • En el cas d'assignatures compartides amb el grau, el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
    En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 20% del preu del crèdit.
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.