saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixements

Reconeixements entre el Grau d’Història i el Grau d’Història de l’Art i Arqueologia (PFG)
GRAU D’HISTÒRIA GRAU D’HISTÒRIA DE L’ART I ARQUEOLOGIA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 12294001 Arqueologia General* 6 1r 12304001 Arqueologia General* 6
1r 12294002 Art Antic* 6 1r 12304002 Art Antic* 6
1r 12294003 Món Actual* 6 1r 12304003 Món Actual* 6
1r 12294004 Prehistòria i Evolució Humana* 6 1r 12304004 Prehistòria i Evolució Humana* 6
1r 12294005 Societat i Cultura a l'Antiguitat* 6 1r 12304005 Societat i Cultura a l'Antiguitat* 6
1r 12294006 Art Medieval* 6 1r 12304006 Art Medieval* 6
1r 12294007 Art Modern* 6 1r 12304007 Art Modern* 6
1r 12294008 Recursos i Gestió Digital* 6 1r 12304008 Recursos i Gestió Digital* 6
1r 12294009 Societat i Cultura a l’Edat Mitjana* 6 1r 12304009 Societat i Cultura a l’Edat Mitjana* 6
1r 12294010 Societat i Cultura a l’Època Moderna* 6 1r 12304010 Societat i Cultura a l'Època Moderna* 6
2n 12294105 Societat i Cultura a l’Època Contemporània* 6 2n 12304105 Societat i Cultura a l'Època Contemporània* 6
2n 12294106 Art Contemporani* 6 2n 12304107 Art Contemporani* 6
2n 12294110 Historiografia i Mètodes per a l’Estudi de la Història i la Història de l’Art* 6 2n 12304109 Historiografia i Mètodes per a l'Estudi de la Història i la Història de l'Art* 6
4t 12294122 Museologia* 6 4t 12304122 Museologia* 6
4t 12294121 Didàctica i Socialització de la Història i la Història de l’Art* 6 4t 12304121 Didàctica i Socialització de la Història i la Història de l'Art* 6
Optativa 12294219 Les Dones a l’Edat Mitjana i Moderna* 6 Optativa 12304213 Les Dones a l'Edat Mitjana i Moderna* 6
Optativa 12294226 Arqueologia de la Cultura Material* 6 Optativa 12304204 Arqueologia de la Cultura Material* 6

* Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Reconeixements entre el Grau de Llengua i Literatura Catalanes / Grau de Llengua i Literatura Hispàniques (PFG en Llengües i Literatures)
GRAU DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES GRAU DE LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES
Curs Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
1r 12254001 Literatura* 12 12264001 Literatura* 12
1r 12254002 Anglès I* 6 12264002 Anglès I* 6
1r 12254003 Anglès II* 6 12264003 Anglès II* 6
1r 12254004 Comunicació Escrita en Català* 6 12264004 Comunicació Escrita en Català* 6
1r 12254005 Comunicació Escrita en Espanyol* 6 12264005 Comunicació Escrita en Espanyol* 6
1r 12254006 Lingüística* 12 12264006 Lingüística* 12
1r 12254009 Literatura i Societat* 6 12264009 Literatura i Societat* 6
1r 12254011 Llengua i Societat* 6 12264011 Llengua i Societat* 6
2n 12254102 Llengua Francesa I* 6 12264102 Llengua Francesa I* 6
2n 12254104 Literatura Francesa I* 6 12264104 Literatura Francesa I* 6
2n 12254105 Literatura Romànica* 6 12264108 Literatura Romànica* 6
2n 12254113 Lingüística Romànica* 6 12264107 Lingüística Romànica* 6
2n 12254114 El Llegat Clàssic* 6 12264105 El Llegat Clàssic* 6
2n 12254115 Llatí* 6 12264106 Llatí* 6
2n 12254116 Comunicació Oral en Català* 6 12264109 Comunicació Oral en Català* 6
2n 12254117 Comunicació Oral en Espanyol* 6 12264110 Comunicació Oral en Espanyol* 6
Optativa 12254239 Llengua Alemanya I* 6 12264245 Llengua Alemanya I* 6
Optativa 12254240 Llengua Alemanya II* 6 12264246 Llengua Alemanya II* 6
Sentit únic
GRAU DE LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES GRAU EN LLENGUA I LITERATURA CATALANA
Optativa 12264233 Activitats Universitàries Reconegudes* 6 12254214 Activitats Universitàries Reconegudes* 3
Optativa 12264232 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat* 6 12254215 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat* 3

* Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Reconeixements entre el Grau de Llengua i Literatura Catalanes / Grau d'Anglès
GRAU DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES GRAU D'ANGLÈS
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura  ECTS
1r 12254001 Literatura* 12 1r 12274001 Literatura* 12
1r 12254002 Anglès I* 6 1r 12274002 Anglès I* 6
1r 12254003 Anglès II* 6 1r 12274003 Anglès II* 6
1r 12254004 Comunicació Escrita en Català* 6 1r 12274004 Comunicació Escrita en Català* 6
1r 12254005 Comunicació Escrita en Espanyol* 6 1r 12274005 Comunicació Escrita en Espanyol* 6
1r 12254006 Lingüística* 12 1r 12274006 Lingüística* 12
1r 12254009 Literatura i Societat* 6 1r 12274009 Literatura i Societat* 6
1r 12254011 Llengua i Societat* 6 1r 12274011 Llengua i Societat* 6
2n 12254102 Llengua Francesa I 6 Optativa 12274260 Llengua Francesa  6
2n 12254104 Literatura Francesa I 6 Optativa 12274261 Literatura Francesa 6
Optativa 12254237 Llengua Anglesa I 6 2n 12274105 Llengua Anglesa I 6
Optativa 12254238 Llengua Anglesa II 6 2n 12244106 Llengua Anglesa II 6
Optativa 12254239 Llengua Alemanya I 6 2n 12274101 Llengua Alemanya I 6
Optativa 12254240 Llengua Alemanya II 6 2n 12274103 Llengua Alemanya II 6
Sentit únic  
GRAU D’ANGLÈS GRAU EN LLENGUA I LITERATURA CATALANES
Optativa 12274211 Activitats Universitàries Reconegudes 6 Optativa 12254214 Activitats Universitàries Reconegudes 3
Optativa 12274213 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat 6 Optativa 12254215 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat 3

* Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Reconeixements entre el Grau de Llengua i Literatura Hispàniques / Grau d'Anglès
GRAU DE LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES GRAU D'ANGLÈS
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura  ECTS
1r 12264001 Literatura* 12 1r 12274001 Literatura* 12
1r 12264002 Anglès I* 6 1r 12274002 Anglès I* 6
1r 12264003 Anglès II* 6 1r 12274003 Anglès II* 6
1r 12264004 Comunicació Escrita en Català* 6 1r 12274004 Comunicació Escrita en Català* 6
1r 12264005 Comunicació Escrita en Espanyol* 6 1r 12274005 Comunicació Escrita en Espanyol* 6
1r 12264006 Lingüística* 12 1r 12274006 Lingüística* 12
1r 12264009 Literatura i Societat* 6 1r 12274009 Literatura i Societat* 6
1r 12264011 Llengua i Societat* 6 1r 12274011 Llengua i Societat* 6
2n 12264102 Llengua Francesa I 6 Optativa 12274260 Llengua Francesa 6
2n 12264104 Literatura Francesa I 6 Optativa 12274261 Literatura Francesa 6
Optativa 12264245 Llengua Alemanya I 6 2n 12274101 Llengua Alemanya I 6
Optativa 12264246 Llengua Alemanya II 6 2n 12274103 Llengua Alemanya II 6
Optativa 12264233 Activitats Universitàries Reconegudes 6 Optativa 12274211 Activitats Universitàries Reconegudes 6
Optativa 12264232 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat 6 Optativa 12274213 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat 6

* Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya (ensenyaments que comparteixen 1r curs).

Reconeixements entre el Grau de Publicitat i Relacions Públiques/ Grau de Comunicació Audiovisual/ Grau de Periodisme (PFG en Comunicació)
Curs GRAU DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL    GRAU DE PERIODISME
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
1r 12224009 Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació* 6 12234009 Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació* 6 12244009 Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació* 6
1r 12224007 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català)* 9 12234007 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català)* 9 12244007 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català)* 9
1r 12224010 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà)*   12234010 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà)*   12244010 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà)*  
1r 12224001 Estructura i Canvi Social* 6 12234001 Estructura i Canvi Social* 6 12244001 Estructura i Canvi Social* 6
1r 12224008 Història del Món Actual* 6 12234008 Història del Món Actual* 6 12244008 Història del Món Actual* 6
1r 12224003 Introducció a la Psicologia* 6 12234003 Introducció a la Psicologia* 6 12244003 Introducció a la Psicologia* 6
1r 12224005 Opinió Pública* 6 12234005 Opinió Pública* 6 12244005 Opinió Pública* 6
1r 12224002 Ordenament Jurídic i Sistema Polític* 6 12234002 Ordenament Jurídic i Sistema Polític* 6 12244002 Ordenament Jurídic i Sistema Polític* 6
1r 12224006 Tecnologia Audiovisual i d'Internet* 9 12234006 Tecnologia Audiovisual i d'Internet* 9 12244006 Tecnologia Audiovisual i d'Internet* 9
1r 12224004 Teories de la Comunicació* 6 12234004 Teories de la Comunicació* 6 12244004 Teories de la Comunicació* 6
2n 12224102 Comunicació i Expressió Oral*  6 12234102 Comunicació i Expressió Oral* 6 12244102 Comunicació i Expressió Oral* 6
2n 12224107 Disseny Gràfic i Multimèdia* 9 12234107 Disseny Gràfic i Multimèdia* 9 12244107 Disseny Gràfic i Multimèdia* 9
2n 12224106 Fonaments de la Comunicació Publicitària i les Relacions Públiques* 9 12234106 Fonaments de la Comunicació Publicitària i les Relacions Públiques* 9 12244106 Fonaments de la Comunicació Publicitària i les Relacions Públiques* 9
2n 12224104 Fonaments del Periodisme* 9 12234104 Fonaments del Periodisme* 9 12244104 Fonaments del Periodisme* 9
2n 12224105 Història i Estructura de la Comunicació* 9 12234105 Història i Estructura de la Comunicació* 9 12244105 Història i Estructura de la Comunicació* 9
2n 12224101 Introducció a l'Economia i a l'Empresa* 9 12234101 Introducció a l'Economia i a l'Empresa* 9 12244101 Introducció a l'Economia i a l'Empresa* 9
2n 12224103 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual* 9 12234103 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual* 9 12244103 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual* 9
3r 12224108 Teoria de la Imatge* 6 12234108 Teoria de la Imatge* 6 12244108 Teoria de la Imatge* 6
3r 12224109 Dret de la Comunicació* 6 12234109 Dret de la Comunicació* 6 12244109 Dret de la Comunicació* 6
3r 12224117 Taller de Projectes de Recerca i Professionals* 6 12234117 Taller de Projectes de Recerca i Professionals* 6 12244117 Taller de Projectes de Recerca i Professionals* 6
Optativa 12224201 Creació i Gestió d'Empreses de Comunicació* 6 12234201 Creació i Gestió d'Empreses de Comunicació* 6 12244201 Creació i Gestió d'Empreses de Comunicació* 6
Optativa 12224202 Gestió de Continguts als Mercats Audiovisual i Publicitari* 6 12234202 Gestió de Continguts als Mercats Audiovisual i Publicitari* 6 12244202 Gestió de Continguts als Mercats Audiovisual i Publicitari* 6
Optativa 12224203 Escriptura Creativa* 6 12234203 Escriptura Creativa* 6 12244203 Escriptura Creativa* 6
Optativa 12224204 Expressió Corporal i Comunicació No verbal* 6 12234204 Expressió Corporal i Comunicació No verbal* 6 12244204 Expressió Corporal i Comunicació No verbal* 6
Optativa 12224205 Fotografia Documental  i Publicitària* 6 12234205 Fotografia Documental  i Publicitària* 6 12244205 Fotografia Documental  i Publicitària* 6
Optativa 12224206 Globalització, Cultura i Societat* 6 12234206 Globalització, Cultura i Societat* 6 12244206 Globalització, Cultura i Societat* 6
Optativa 12224207 Programació i Llenguatges Multimèdia* 6 12234207 Programació i Llenguatges Multimèdia* 6 12244207 Programació i Llenguatges Multimèdia* 6
Optativa 12224225 Producció de Projectes Multimèdia* 6 12234218 Producció de Projectes Multimèdia* 6 12244221 Producció de Projectes Multimèdia* 6
Optativa 12224221 Gènere, Sexualitats i Comunicació* 6 12234225 Gènere, Sexualitats i Comunicació* 6 12244228 Gènere, Sexualitats i Comunicació* 6
Optativa 12224222 Comunicació Política* 6 12234226 Comunicació Política * 6 12244229 Comunicació Política * 6
Optativa 12224223 Taller de Ràdio* 6 12234227 Taller de Ràdio* 6 12244230 Taller de Ràdio* 6
Optativa 12224226 Gènere, Ciència i Canvi Social* 6 12234228 Gènere, Ciència i Canvi Social* 6 12244232 Gènere, Ciència i Canvi Social* 6
Optativa 12224227 Infodisseny* 6 12234215 Infodisseny* 6 12244215 Infodisseny* 6
Optativa       12234217 Periodisme i Crítica Cultural* 6 12244220 Periodisme i Crítica Cultural* 6

*Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.