saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Enginyeria Informàtica

Amb aquest grau aprendràs a dissenyar, analitzar, implementar i mantenir solucions informàtiques eficients i segures. A més, adquiriràs les habilitats necessàries per treballar en entorns multidisciplinaris i ser capaç d'adaptar-te a les necessitats de l'entorn i a l'evolució de les tecnologies disponibles.

Aprendràs a dissenyar i desenvolupar solucions globals basades en diferents sistemes informàtics com entorns web, sistemes distribuïts, computació al núvol i dispositius mòbils per a un ampli espectre d'escenaris: empreses (explotació de dades, comerç electrònic, etc.), entornsrelacionats amb les biociències (telemedicina, genòmica, etc.), entreteniment i educació.

El percentatge d'ocupació de les persones graduades és del 100%, segons dades publicades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Places

110

Idiomes

Català (85%), castellà (10%) i anglès (5%).

Nota de tall 2023 7,923
Segueix les recomanacions acordades pel Consell d'Universitats per al títol d'Enginyeria Tècnica Informàtica BOE 4 d'agost de 2009
Publicació del pla d'estudis al BOE 30 de juliol de 2013
Registre d'Universitats, Centres i Títols Informació del títol al RUCT

 

És recomanable que tinguis aptituds per a les matemàtiques i per a la tecnologia. A més, predisposició per desenvolupar les habilitats necessàries per raonar rigorosament sobre el comportament específic dels programes i sistemes informàtics i per solucionar problemes de forma pràctica i efectiva fent servir les eines més adients.

 • El 100% dels enginyers informàtics de la URV troben feina al sector i són molt ben valorats per les empreses TIC de l'àrea de Tarragona. També col·laboren en la teva formació durant els estudis i un cop t'hagis graduat.
 • De segon fins a quart curs desenvoluparàs un mateix projecte de software que t'ajudarà a assimilar els continguts de manera pràctica. Aquesta metodologia ha estat premiada per la Societat d'Enginyeria de Software i Tecnologies de Desenvolupament de Software.
 • Faràs 750 hores de pràctiques en empreses com a Lear Corporation, Informática El Corte Inglés, Indra o T-Systems.
 • Podràs formar part d'associacions d'estudiants de robòtica com URBots que ha competit en concursos com l'Autonomous Driving Challenge.
 • A l'experiència del professorat d'aquesta titulació, s'hi afegeix la qualitat docent i investigadora, que fa que la URV estigui situada entre les 150 millors universitats del món en el camp de la informàtica, segons el rànquing acadèmic de les universitats del món.
 • Tens l’opció de cursar el doble grau en Enginyeria Informàtica i Biotecnologia en la mateixa Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE).

Segueix l’Instagram de l’associació d’estudiants URBots per conèixer les activitats que realitzen: instagram.com/urbots.

Mira com s’organitzen les pràctiques a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la URV.

L’especialització dins del grau s'aconsegueix superant un conjunt d'assignatures:

 • Especialitat en Enginyeria del Software. Aprendràs a identificar i analitzar problemes, i dissenyar, implementar, verificar i documentar solucions de programari.
 • Especialitat en Computació. Aprofundiràs en la capacitat de formalitzar i representar el coneixement humà d'una forma computable per resoldre problemes mitjançant un sistema informàtic.
 • Especialitat en Enginyeria de Computadors. Aprendràs a desenvolupar aplicacions que tinguin en compte el hardware sobre el qual seran executades, aprofitant els recursos disponibles a la plataforma per tal d'obtenir un rendiment òptim.

El perfil professional de l'enginyer informàtic o enginyera informàtica té una gran demanda en el mercat de treball actual en diversos sectors.

Un cop t'hagis graduat, podràs fer les tasques següents:

 • Desenvolupament i administració d'aplicacions i sistemes en diferents entorns (distribuïts, web, mòbil, etc.).
 • Gestió de tecnologies de la informació (TIC): la gestió de les TIC, del núvol i de dades massives (big data).
 • Aplicació de la ciència de la computació a l'entorn industrial.
 • Realització d'auditories i de certificació de sistemes informàtics.