saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Informàtica

Amb aquest grau aprendràs a dissenyar, analitzar, implementar i mantenir solucions informàtiques eficients i segures. A més, adquiriràs les habilitats necessàries per treballar en entorns multidisciplinaris i ser capaç d'adaptar-te a les necessitats de l'entorn i a l'evolució de les tecnologies disponibles.

Si estudies aquest grau aprendràs a dissenyar i desenvolupar solucions globals basades en diferents sistemes informàtics com entorns web, sistemes distribuïts, computació al núvol i dispositius mòbils per a un ampli espectre d'escenaris: empreses (explotació de dades, comerç electrònic, etc.), entorns relacionats amb les biociències (telemedicina, genòmica, etc.), entreteniment i educació, entre altres.

El percentatge d'ocupació de les persones graduades és del 100%, segons dades publicades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Places

80

Idiomes

Català, castellà i anglès

Nota de tall 2019 6,834
Segueix les recomanacions de la Secretaria General d'Universitats per al títol d'Enginyeria Tècnica Informàtica BOE 4 d'agost de 2009
Publicació del pla d'estudis al BOE 30 de juliol de 2013
Registre d'Universitats, Centres i Títols Informació del títol al RUCT

 

Per estudiar aquest grau es recomana tenir aptituds per a les matemàtiques i per a la tecnologia. A més, predisposició per desenvolupar les habilitats necessàries per raonar rigorosament sobre el comportament específic dels programes i sistemes informàtics i per solucionar diversos problemes de forma pràctica i efectiva fent servir les eines més adients.

  • A l'experiència del professorat d'aquesta titulació, s'hi afegeix la qualitat docent i investigadora, que fa que la URV estigui situada entre les 150 millors universitats del món en el camp de la informàtica, segons el rànquing acadèmic de les universitats del món.
  • Tenim el suport i compromís amb la titulació de les empreses TIC de l'àrea del Camp de Tarragona. Aquest sector, molt important a la Catalunya Sud, valora els professionals titulats a la URV i ens ajuda que la titulació i els graduats millorin any rere any.
  • Tens l’opció de cursar el doble grau d’Enginyeria Informàtica i Biotecnologia a la mateixa Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE).

Podràs triar entre dos itineraris que t'especialitzaran en una de les següents tecnologies específiques:

  • Especialitat en Enginyeria de Programari: aprendràs a identificar i analitzar problemes, i dissenyar, implementar, verificar i documentar solucions de programari.
  • Especialitat en Computació: aprofundiràs en la capacitat de formalitzar i representar el coneixement humà d'una forma computable per resoldre problemes mitjançant un sistema informàtic.

El perfil professional de l'enginyer informàtic o enginyera informàtica té una gran demanda en el mercat de treball actual en diversos sectors.

Un cop t'hagis graduat, podràs realitzar les tasques següents:

  • Desenvolupament i administració d'aplicacions i sistemes en diferents entorns (distribuïts, web, mòbil, etc.).
  • Gestió de tecnologies de la informació (TIC): la gestió de les TIC, del núvol i de dades massives (big data).
  • Aplicació de la ciència de la computació a l'entorn industrial.
  • Realització d'auditories i de certificació de sistemes informàtics.