GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA (2010)Pla d'estudisGlossari de termesData de càrrega de les dades:
04/10/21Curs de referència: 2020-21
Ràtio
Demanda en 1a opció / oferta:
Nota de tall+  Taxa d'abandonament a 1er curs+ Taxa d'abandonament + Taxa de rendiment+  Taxa de graduació+  Durada mitjana dels estudis (en anys)+  Percentatge d'estudiants estrangers+  Alumnes de pràctiques externes+  Alumnes en mobilitat11,5%5,018,8%51,4%75,7%25,2%NOU ACCÉS PER VIA D'ACCÉSMATRÍCULA PER SEXEESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER NOTA D'ACCÉS OFERTA-DEMANDA EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULAINDICADORS MatrículaActivitatResultatsTitulats+  Mitjana crèdits matriculats per curs+  Percentatge d'estudiants de Tarragona+  Taxa d'eficiència67,3%5491,3%+ Taxa de rendiment a 1er curs83,2%58+ Percentatge d'estudiants
satisfets amb la titulació
+  Mitjana d'edat2310,3%89,7%DonesHomes(*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada(*)7,38131,8%5