saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Enginyeria Elèctrica

L'objectiu general del grau en Enginyeria Elèctrica és formar professionals que siguin capaços de redactar, signar i desenvolupar projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objectiu construir, reformar, mantenir o reparar instal·lacions elèctriques, energètiques o industrials.

Aquest grau condueix a la professió regulada d'enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica industrial.

Quan et graduïs, podràs treballar en projectes relacionats amb l'energia elèctrica, per exemple la generació a partir de fonts renovables, el transport a grans distàncies a través de línies d'alta tensió, la distribució a centres industrials i domèstics o la transformació en altres energies. També tindràs els coneixements necessaris per minimitzar l'impacte ambiental d'aquestes instal·lacions i per utilitzar les tecnologies mediambientals en la producció d'energia elèctrica.

Les assignatures són molt pràctiques i aproximadament un 40% de les hores presencials són de treball als laboratoris en grups reduïts.

Places

50

Idiomes

Català (88%), castellà (7%) i anglès (5%)

Nota de tall 2023 5,7
Habilita per a l'exercici de professió regulada Enginyer/a Tècnic/a Industrial
Publicació del pla d'estudis al BOE 30 de juliol de 2013
Registre d'Universitats, Centres i Títols Informació del títol al RUCT

 

El perfil més adequat per als estudiants de batxillerat és el de ciència i tecnologia, que inclou com a assignatures obligatòries les matemàtiques i la física. També és recomanable haver cursat assignatures de tecnologia industrial, dibuix tècnic o electrotècnica tant com assignatures obligatòries o bé optatives.

Per als estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS) es recomana la família professional Electricitat i Electrònica. Abans de començar el Grau en Enginyeria Elèctrica, podran fer classes de reforç en matemàtiques.

En general, és important tenir una bona expressió oral i escrita en català, castellà i coneixements bàsics d'anglès, i també coneixements d'usuari de les eines d'accés i processament de la informació.

 • Les assignatures són molt pràctiques i aproximadament un 40% de les hores presencials són de treball als laboratoris en grups reduïts.
 • Grups reduïts amb atenció personalitzada del professorat.
 • El primer curs és comú per a totes les enginyeries el que garanteix una formació bàsica sòlida.
 • Si provens d’un CFGS podràs fer classes de reforç gratuïtes abans de començar el grau que t’ajudaran a incorporar-te amb èxit a la universitat.

Et pot interessar el Doble Grau en Enginyeria Elèctrica i en Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica, amb una durada de 297 crèdits ECTS o 4 cursos.

Tradicionalment, el grau en Enginyeria Elèctrica ha donat accés a empreses dels sectors alimentari, automobilístic, químic o mecànic. En els últims temps, s'hi afegeixen d'altres de relacionades amb l'ús responsable de l'energia i la importància actual de les energies netes i renovables. En tot cas, les sortides professionals tenen a veure amb la gestió de l'energia, la gestió del control de qualitat o el disseny de projectes industrials.

A diferència dels cicles formatius de grau superior en Electricitat i Electrònica, el grau en Enginyeria Elèctrica habilita per a la professió d'enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica industrial per treballar en empreses privades, a l'administració pública i l'exercici lliure de la professió.

Alguns dels llocs de treball dels graduats i graduades en Enginyeria Elèctrica són, entre d'altres:

 • Disseny, control i manteniment de parcs eòlics, centrals fotovoltaiques, centrals nuclears o centrals tèrmiques convencionals o renovables, utilitzant les tecnologies mediambientals més avançades en la producció d'energia elèctrica.
 • Disseny, control i manteniment de xarxes eficients i intel·ligents de transport i distribució de l'energia, considerant la generació distribuïda, local i sostenible.
 • Disseny d'instal·lacions elèctriques per al vehicle elèctric.
 • Disseny de la part elèctrica i el control dels vehicles elèctrics, trens d'alta velocitat i sistemes de transport multimodal.
 • Disseny de projectes relacionats amb l'enllumenat eficient i sostenible de grans edificis, estadis esportius i altres espais públics o privats, aplicant les últimes tecnologies.
 • Manteniment i disseny d'instal·lacions elèctriques en empreses relacionades amb els sectors alimentari, automobilístic, químic o mecànic.
 • Manteniment o disseny d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
 • Enginyeria de control i automatització de processos industrials.
 • Direcció i administració d'empreses industrials.
 • Desenvolupament de projectes i R+D+I.