saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Elèctrica

L'objectiu general del grau d'Enginyeria Elèctrica és formar professionals que siguin capaços de redactar, signar i desenvolupar projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objectiu construir, reformar, mantenir o reparar instal·lacions elèctriques, energètiques o industrials. Aquest grau condueix a la professió regulada d'enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica industrial.

Si tries aquest grau, podràs treballar en projectes relacionats amb l'energia elèctrica, bé sobre la generació a partir de fonts renovables, el transport a grans distàncies a través de línies d'alta tensió, la distribució a centres industrials i domèstics o la transformació a altres energies. També tindràs els coneixements necessaris per minimitzar l'impacte ambiental d'aquestes instal·lacions i per utilitzar les tecnologies mediambientals en la producció d'energia elèctrica.

Les assignatures són molt pràctiques i aproximadament un 40% de les hores presencials són de treball als laboratoris en grups reduïts.

Places

65

Idiomes

Català (88%), castellà (7%) i anglès (5%)

Nota de tall 2020 5
Habilita per a l'exercici de professió regulada Enginyer/a Tècnic/a Industrial
Publicació del pla d'estudis al BOE 30 de juliol de 2013
Registre d'Universitats, Centres i Títols Informació del títol al RUCT

 

El perfil més adequat per als estudiants de batxillerat és el de ciència i tecnologia, que inclou com a assignatures obligatòries les matemàtiques i la física. També és recomanable haver cursat assignatures de tecnologia industrial, dibuix tècnic o electrotècnica com a obligatòries o optatives. Per als estudiants de CFGS es recomana la família professional Electricitat i Electrònica i donem la possibilitat de fer classes de repàs de matemàtiques abans de l'inici del primer curs. A més, és important tenir una bona expressió oral i escrita en català, castellà i coneixements bàsics d'anglès, i també coneixements d'usuari de les eines d'accés i processament de la informació.

  • El primer curs és comú per a totes les enginyeries. D'aquesta manera rebràs una formació bàsica sòlida i tindràs més facilitat per canviar d'especialitat a segon curs.
  • Les assignatures són molt pràctiques i aproximadament un 40% de les hores presencials són de treball als laboratoris en grups reduïts.
  • Amb una ràtio de 8 estudiants per cada docent, l'atenció personalitzada de qualitat està assegurada.

Aquest grau et permetrà treballar en empreses del sector elèctric o en equips multidisciplinaris en indústries dels sectors alimentari, automobilístic, químic o mecànic. També en empreses de serveis, de les energies renovables, en l'Administració pública i l'exercici lliure de la professió. En tots els casos, les sortides professionals tindran a veure amb la gestió de l'energia, la gestió del control de qualitat o el disseny de projectes industrials.