saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Anglès

En el grau en Anglès de la URV aprendràs a dominar en profunditat la llengua anglesa des del punt de vista lingüístic i rebràs formació en aspectes culturals i literaris relacionats amb la realitat lingüística anglòfona. Et convertiràs en un professional versàtil i adaptable a situacions lingüístiques i culturals variades gràcies a les eines professionalitzadores que adquiriràs i que et permetran accedir a una gran varietat de llocs de treball en què la llengua anglesa és una eina d'ús quotidià i un requisit imprescindible. A més, podràs conèixer altres llengües modernes, com el francès o l'alemany, i fins i tot obtenir la menció d'alemany.

El 75% de les assignatures específiques obligatòries se centren a assegurar que assoleixis un domini pràctic i teòric excel·lent de la llengua anglesa.

Places

55

Idiomes

Anglès (70%), català (10%), castellà (10%), alemany (10%)

Nota de tall 2023 5,966
Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE 25 d’octubre de 2011

És recomanable que tinguis interès específic i força capacitat per a les matèries de llengua i literatura i, en concret, per a la llengua anglesa i el món literari i cultural anglòfon.

Per superar el grau amb èxit, es recomana que tinguis un nivell de coneixement mínim de la llengua anglesa corresponent a un B1 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

El grau en Anglès de la URV es caracteritza, respecte als graus similars d'altres universitats, perquè posa un èmfasi especial en la formació lingüística dels estudiants. De fet, el 75% de les assignatures específiques obligatòries se centren a assegurar que obtinguis un domini pràctic i teòric de la llengua anglesa excel·lent, que et permeti respondre adequadament a la demanda de la societat, tant en empreses com en centres d'ensenyament. A més, tot això sense deixar de banda el valor afegit que confereix als estudiants una formació suficient en la literatura i la cultura dels països de parla anglesa, que sempre pot ser complementada cursant assignatures optatives d'aquestes matèries.

Segons l'edició 2019 de l'U-Ranking, el grau en Anglès de la URV és el primer de l'Estat per la qualitat docent.

Un cop t'hagis graduat, podràs exercir, entre altres, les activitats professionals següents:

  • Ensenyament de la llengua anglesa a tots els nivells.

  • Traducció.

  • Assessorament lingüístic.

  • Gestió en la indústria de la cultura i del turisme.

  • Gestió en empreses multinacionals que requereixen coneixement elevat de la llengua anglesa.

  • Treball editorial: edició i correcció de textos.