saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Anglès (2009)

Branca: Art i Humanitats

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS  OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 60 -- -- -- 60
3r -- 48 12 12 (Optativa)   -- 60
4t -- 27 24 9 (Obligatòria) 60
TOTALS 60 135 36 12 9 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
   
12274001 Literatura 12 Bàsica Literatura Arts i Humanitats
12274006 Lingüística 12 Bàsica Lingüística Arts i Humanitats
Primer Quadrimestre    
12274002 Anglès I 6 Bàsica Idioma Modern Arts i Humanitats
12274004 Comunicació Escrita en Català 6 Bàsica Llengua Arts i Humanitats
12274005 Comunicació Escrita en Espanyol 6 Bàsica Llengua Arts i Humanitats
Segon Quadrimestre  
12274003 Anglès II 6 Bàsica Idioma Modern Arts i Humanitats
12274009 Literatura i Societat 6 Bàsica Literatura Arts i Humanitats
12274011 Llengua i Societat 6 Bàsica Llengua Arts i Humanitats

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12274105 Llengua Anglesa I 6 Obligatòria
12274107 Destreses Comunicatives: Speaking and Listening I 6 Obligatòria
12274109 Destreses Comunicatives: Reading and Writing I 6 Obligatòria
12274119 Anàlisi de Textos Anglesos I 6 Obligatòria
12274101 Llengua Alemanya I 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12274106 Llengua Anglesa II 6 Obligatòria
12274108 Destreses Comunicatives: Speaking and Listening II 6 Obligatòria
12274110 Destreses Comunicatives: Reading and Writing II 6 Obligatòria
12274120 Anàlisi de Textos Anglesos II 6 Obligatòria
12274103 Llengua Alemanya II 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12274111 Llengua Anglesa III 6 Obligatòria
12274113 El Sistema de Sons de l'Anglès I 6 Obligatòria
12274121 Introducció a la Literatura Anglesa 6 Obligatòria
12274123 Introducció a la Cultura dels Països de Parla Anglesa 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
Segon Quadrimestre
12274112 Llengua Anglesa IV 6 Obligatòria
12274114 El Sistema de Sons de l'Anglès II 6 Obligatòria
12274122 Narrativa en Anglès 6 Obligatòria
12274124 Introducció a la Traducció Anglesa 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12274115 Llengua Anglesa V 6 Obligatòria
12274117 Taller d'Escriptura Avançada 6 Obligatòria
12274118 Taller d'Expressió Oral Avançada 6 Obligatòria
12274125 Gestió de la Informació 3 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
Segon Quadrimestre
12274116 Llengua Anglesa VI 6 Obligatòria
12274301 Treball de Fi de Grau (*) 9 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. Consulteu els prerequisits de superació.

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
   
12274001 Literatura 12 Bàsica Literatura Arts i Humanitats
12274006 Lingüística 12 Bàsica Lingüística Arts i Humanitats
Primer Quadrimestre    
12274002 Anglès I 6 Bàsica Idioma Modern --
12274004 Comunicació Escrita en Català 6 Bàsica Llengua Arts i Humanitats
12274005 Comunicació Escrita en Espanyol 6 Bàsica Llengua Arts i Humanitats
Segon Quadrimestre  
12274003 Anglès II 6 Bàsica Idioma Modern --
12 Crèdits de formació bàsica opcionals a escollir entre les quatre assignatures següents, de 6 crèdits cadascuna:  
12274007 Problemes de la Societat Actual 6 Bàsica Sociologia Arts i Humanitats
12274008 Antropologia Cultural 6 Bàsica Antropologia Arts i Humanitats
12274009 Literatura i Societat 6 Bàsica Literatura Arts i Humanitats
12274010 Filosofia Moderna i Contemporània 6 Bàsica Filosofia Arts i Humanitats

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12274105 Llengua Anglesa I 6 Obligatòria
12274107 Destreses Comunicatives: Speaking and Listening I 6 Obligatòria
12274109 Destreses Comunicatives: Reading and Writing I 6 Obligatòria
12274119 Anàlisi de Textos Anglesos I 6 Obligatòria
A escollir entre les dues opcions:
12274101 Llengua Alemanya I 6 Obligatòria
12274102 Llengua Francesa 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12274106 Llengua Anglesa II 6 Obligatòria
12274108 Destreses Comunicatives: Speaking and Listening II 6 Obligatòria
12274110 Destreses Comunicatives: Reading and Writing II 6 Obligatòria
12274120 Anàlisi de Textos Anglesos II 6 Obligatòria
S'ha de correspondre amb l'opció triada al primer quadrimestre:
12274103 Llengua Alemanya II 6 Obligatòria
12274104 Literatura Francesa 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12274111 Llengua Anglesa III 6 Obligatòria
12274113 El Sistema de Sons de l'Anglès I 6 Obligatòria
12274121 Introducció a la Literatura Anglesa 6 Obligatòria
12274123 Introducció a la Cultura dels Països de Parla Anglesa 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
Segon Quadrimestre
12274112 Llengua Anglesa IV 6 Obligatòria
12274114 El Sistema de Sons de l'Anglès II 6 Obligatòria
12274122 Narrativa en Anglès 6 Obligatòria
12274124 Introducció a la Traducció Anglesa 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12274115 Llengua Anglesa V 6 Obligatòria
12274117 Taller d'Escriptura Avançada 6 Obligatòria
12274118 Taller d'Expressió Oral Avançada 6 Obligatòria
12274125 Gestió de la Informació 3 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
Segon Quadrimestre
12274116 Llengua Anglesa VI 6 Obligatòria
12274301 Treball de Fi de Grau (*) 9 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. Consulteu els prerequisits de superació.