saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - Presicce , Laura


Presicce , Laura

Unió Europea / European Union 
Estat / Spanish 
Títol: Regulación de sistemas energéticos comunitarios basados en almacenamiento y flexibilidad: aceptabilidad, gobernanza y operación digital
Investigador Principal: Cocciolo , Endrius Eliseo|Galera Rodrigo, Susana
Codi Oficial: TED2021-131840B-I00
Convocatòria: Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. «Proyectos Estratégicos Orientados a la Transición Ecológica y a la Transición Digital» 2021
Data d'Inici: 01/12/2022 Data de Finalització: 30/11/2024
Títol: TERRITORI, CIUTADANIA I SOSTENIBILITAT
Investigador Principal: Pigrau Solé, Antonio
Codi Oficial: 2017 SGR 00781
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 30/09/2021
Catalunya / Catalonia 
Altres / Other 
Contractes d'R+D / R&D contracts 
Títol: SERVEI D'ELABORACIO D'UN ESTUDI SOBRE L'IMPACTE EXTERIOR DE LA CONTRACTACIO PUBLICA TEXTIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AMB ESPECIAL EMFASI EN ELS DRETS
Investigador Principal: Pigrau Solé, Antonio
Codi Oficial: T20161S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 16/07/2020 Data de Finalització: 20/12/2020
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
Títol: DEFENSA JURIDICA EN RELACION CON LA CONSTITUCION DE LA D. O. P. VIÑEDOS DE ALAVA
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T22385S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2022
Data d'Inici: 15/11/2022 Data de Finalització: 15/04/2023
Títol: INFORMES JURIDICS RELATIUS A LES COMPETENCIES MUNICIPALS EN MATERIA D?HABITATGE SOCIAL I AL DESNONAMENT DE PERSONES VULNERABLES D?AQUEST
Investigador Principal: Forns Fernández, Maria Victòria|Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T22418S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2022
Data d'Inici: 24/10/2022 Data de Finalització: 23/10/2023
Títol: DICTAMEN D?AVALUACIO I PROPOSTES DE MILLORA DEL PROJECTE DE LLEI D?AVALUACIO AMBIENTAL DEL PRINCIPAT D?ANDORRA
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon|Casado Casado, Lucía
Codi Oficial: T22283S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2022
Data d'Inici: 03/08/2022 Data de Finalització: 15/09/2022
Títol: NOTA JURIDICA RELATIVA A L?EXECUCIO D?UNA SENTENCIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA (REDACCIO NOTA JURIDICA EN RELACIO SENTENCIA JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 380/2019-C)
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T22254S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2022
Data d'Inici: 29/06/2022 Data de Finalització: 02/07/2022
Títol: DICTAMEN JURIDIC SOBRE L?ALIENACIO S?ELECTRICITAT I D?HIDROGEN I REGLAMENT DE LA COMISSIO DE SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI MARC
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T22118S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2022
Data d'Inici: 29/04/2022 Data de Finalització: 15/05/2022
Títol: REDACCIO DE PLECS DE CONDICIONS ECONOMIC ADMINISTRATIUS PER A LA CONTRACTACIO PUBLICA DE L?AJUNTAMENT DE PERAFORT I PUIGDEFI (1A PART)
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T22073S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2022
Data d'Inici: 11/03/2022 Data de Finalització: 10/05/2022
Títol: REDACCIO DE PLECS DE CONDICIONS ECONOMIC ADMINISTRATIUS PER A LA CONTRACTACIO PUBLICA DE L?AJUNTAMENT DE PERAFORT I PUIGDEFI (2A PART)
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T22077S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2022
Data d'Inici: 11/03/2022 Data de Finalització: 10/05/2022
Títol: DICTAMEN SOBRE EL REGIM JURIDIC I ECONOMIC DEL COPATE
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon|Casado Casado, Lucía
Codi Oficial: T21375S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2022
Data d'Inici: 08/02/2022 Data de Finalització: 07/04/2022
Títol: DICTAMEN I PROPOSTA DE MODIFICACIO DEL PLEC DE CONDICIONS DE LA DO COSTERS DEL SEGRE
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon|Casado Casado, Lucía
Codi Oficial: T21376S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 26/11/2021 Data de Finalització: 28/02/2022
Títol: DICTAMEN JURIDIC SOBRE EL CANON DE RESIDUS
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon|Casado Casado, Lucía
Codi Oficial: T21324S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 22/11/2021 Data de Finalització: 30/11/2021
Títol: DICTAMENS JURIDICS I ACORDS RELATIUS A LA PREFECTURA DE RECURSOS HUMANS DE L?AJUNTAMENT DE REUS |
Investigador Principal: Forns Fernández, Maria Victòria|Fuentes Gasó, Josep Ramon|Casado Casado, Lucía|Rodríguez Beas, Marina|Gifreu Font, Judith|Cocciolo , Endrius Eliseo
Codi Oficial: T21225S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 29/07/2021 Data de Finalització: 21/08/2021
Títol: DICTAMEN JURIDIC SOBRE LA INTERPOSICIO D?UN RECURS CONTRA LA SUSPENSIO DE LA RETIRADA DEL MONUMENT A LA BATALLA DE L?EBRE DE TORTOSA
Investigador Principal: Pallarés Serrano, Ana|Fuentes Gasó, Josep Ramon|Casado Casado, Lucía|Rodríguez Beas, Marina
Codi Oficial: T21241S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 19/07/2021 Data de Finalització: 25/07/2021
Títol: DICTAMEN JURIDICO SOBRE LA PERTENENCIA DE ABRA A LA OIPVR
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T21395S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 15/07/2021 Data de Finalització: 22/07/2021
Títol: DICTAMEN JURIDIC SOBRE LA PREJUDICIALITAT ADMINISTRATIVA EN EL PROCES CIVIL ENTRE SIRUSA I VECSA
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon|Casado Casado, Lucía|Rodríguez Beas, Marina|Gifreu Font, Judith|Franco Escobar, Susana Eva|Parejo Alfonso, Luciano Jose
Codi Oficial: T21189S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 29/06/2021 Data de Finalització: 04/07/2021
Títol: DICTAMEN SOBRE EL REEQUILIBRI ECONOMIC DEL CONTRACTE DE CONCESSIO D?APARCAMENT A LA ZONA BLAVA DEL VENDRELL
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon|Casado Casado, Lucía|Gifreu Font, Judith|Cocciolo , Endrius Eliseo
Codi Oficial: T21197S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 28/06/2021 Data de Finalització: 15/07/2021
Títol: CONVENI MARC ARC - URV - FURV - MANCOMUNITAT ? SIRUSA ET ALIA
Investigador Principal: Pallarés Serrano, Ana|Fuentes Gasó, Josep Ramon|De La Varga Pastor, Aitana|Casado Casado, Lucía|Rodríguez Beas, Marina|Gifreu Font, Judith
Codi Oficial: T21171S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 07/06/2021 Data de Finalització: 13/06/2021
Títol: DICTAMEN RELATIU AL REGIM JURIDIC DE L?EVENTUAL ADSCRIPCIO DELS ELECTES ALS GRUPS MUNICIPALS I LA CONDICIO DE REGIDORS NO ADSCRITS
Investigador Principal: Pallarés Serrano, Ana|Forns Fernández, Maria Victòria|Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T21173S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 31/05/2021 Data de Finalització: 06/06/2021
Títol: DICTAMEN JURIDIC SOBRE L?IMPACTE DE LA COVID-19 EN EL REGIM ECONOMIC DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIO DEL CENTRE DE DIA
Investigador Principal: Forns Fernández, Maria Victòria|Fuentes Gasó, Josep Ramon|Casado Casado, Lucía
Codi Oficial: T21158S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 14/05/2021 Data de Finalització: 21/05/2021
Títol: DICTAMEN SOBRE EL REGIM JURIDIC DE LA INTERVENCIO GENERAL ALS CONSELLS COMARCALS I ALS CONSORCIS I A LES EMPRESES DE CAPITAL INTEGRAMENT PUBLIC DEL SEU SECTOR PUBLIC
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon|Casado Casado, Lucía|Gifreu Font, Judith|Cocciolo , Endrius Eliseo|Franco Escobar, Susana Eva
Codi Oficial: T21148S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 28/04/2021 Data de Finalització: 15/06/2021
Títol: DICTAMEN SOBRE EL RECONEIXEMENT DE TRIENNIS DEL GRUP C1 DE LA POLICIA LOCAL DE TORTOSA
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon|Casado Casado, Lucía
Codi Oficial: T21145S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 19/04/2021 Data de Finalització: 02/05/2021
Títol: CONTRACTE MARC ENTRE L?AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP I L'ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES NOSTRASERVEIS
Investigador Principal: Pallarés Serrano, Ana|Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T21072S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 02/03/2021 Data de Finalització: 25/03/2021
Títol: DICTAMEN SOBRE LA GESTIO DELS RESIDUS MUNICIPALS DOMICILIARIS DE CUNIT
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon|Casado Casado, Lucía|Rodríguez Beas, Marina|Cocciolo , Endrius Eliseo|Carmona Garias, Sílvia
Codi Oficial: T21058S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 24/02/2021 Data de Finalització: 15/03/2021
Títol: DICTAMEN SOBRE EL REGIM JURIDIC URBANISTIC DE LA INSTAL·LACIO DE MOBILE HOMES
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon|Casado Casado, Lucía|Rodríguez Beas, Marina|Franco Escobar, Susana Eva
Codi Oficial: T21057S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 20/02/2021 Data de Finalització: 05/03/2021
Títol: DICTAMEN SOBRE L?ABONAMENT DEL CANON PENDENT D?AMORTITZAR D?UNA CONCESSIO ANTERIOR DE L?AIGUA (AMPLIACIO PRESSUPOST)
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T21149S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 01/01/2021 Data de Finalització: 28/02/2021
Títol: DICTAMEN SOBRE EL REGIM JURIDIC DE L'EXTINCIO DE LLOCS DE TREBALL DE MONITOR DE LLEURE DE L'AREA DE SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE SALOU
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T20310S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 30/12/2020 Data de Finalització: 06/01/2021
Títol: DICTAMEN SOBRE L?ABONAMENT DEL CANON PENDENT D?AMORTITZAR D?UNA CONCESSIO ANTERIOR DE L?AIGUA
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T20314S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 28/12/2020 Data de Finalització: 28/02/2021
Títol: MODIFICACIO DEL ESTATUTS DE L?EPE NOSTRESERVEIS
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T20240S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 10/11/2020 Data de Finalització: 30/11/2020
Títol: DICTAMENS RELATIUS A LA PLANTA DE PRETRACTAMENT DE RESIDUS DEL TARRAGONES
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T20239S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 09/11/2020 Data de Finalització: 09/12/2020
Títol: REDACCIO DELS PLECS ECONOMICS I ADMINISTRATIUS DEL CONCURS PER A L?ADQUISICIO DE LA MAQUINARIA DELS PARQUINGS MUNICIPALS
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T20277S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 19/10/2020 Data de Finalització: 31/10/2020
Títol: REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DE LA ASOCIACION DE BODEGAS DE LA RIOJA ALAVESA
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T20194S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 17/09/2020 Data de Finalització: 30/09/2020
Títol: MODIFICACIO DE LA RELACIO-CATALEG DE LLOCS DE TREBALL DE L?AJUNTAMENT DE VILA-SECA
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T20216S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 15/09/2020 Data de Finalització: 30/09/2020
Títol: INFORMES SOBRE EL REGIM JURIDIC DELS CONVENIS ENTRE LA MANCOMUNITAT I ELS CONSELLS COMARCALS PER A LA GESTIO I VALORITZACIO DELS RESIDUS URBANS
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T20170S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 29/07/2020 Data de Finalització: 31/08/2020
Títol: DICTAMEN SOBRE EL REGIM JURIDIC APLICABLE A COMFORSA
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T20167S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 28/07/2020 Data de Finalització: 31/08/2020
Títol: PLA D?ORDENACIO DE RECURSOS HUMANS DE L?AJUNTAMENT DE SALOU
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T20228S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 28/07/2020 Data de Finalització: 30/10/2020
Títol: ASSESSORAMENT JURIDIC I ASSISTENCIA TECNICA EN RELACIO AL COS DE POLICIA LOCAL DE DELTEBRE
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T20154S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 22/06/2020 Data de Finalització: 31/07/2020
Títol: DICTAMEN SOBRE EL REGIM JURIDIC DELS CONVENIS ENTRE LA MANCOMUNITAT I ELS CONSELLS COMARCALS PER A LA GESTIO I VALORITZACIO DELS RESIDUS URBANS
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T20096S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 24/04/2020 Data de Finalització: 30/04/2020
Títol: ASSESSORAMENT I DEFENSA JURIDICA A L'AJUNTAMENT DE TORTOSA
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T20089S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 06/04/2020 Data de Finalització: 12/04/2020
Títol: INFORME JURIDIC SOBRE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL DE 2020 DE L?AJUNTAMENT VILA-SECA
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T20092S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 30/03/2020 Data de Finalització: 05/04/2020
Títol: DICTAMEN SOBRE LA SUBJECCIO A L?IVA DEL CANON D?INCINERACIO DE SIRUSA
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T20040S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 10/02/2020 Data de Finalització: 23/02/2020
Títol: ASSESSORAMENT JURIDIC SOBRE EL PROJECTE ELS NOMS DE LA TERRA
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T20048S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 10/02/2020 Data de Finalització: 23/02/2020
Títol: DICTAMEN SOBRE LA MUNICIPALITZACIO DEL SERVEIS SOCIALS DE VILA-SECA
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T19196S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 04/09/2019 Data de Finalització: 15/09/2019
Títol: DICTAMEN JURIDIC SOBRE EL PROGRAMA 60/40
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T19170S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 12/07/2019 Data de Finalització: 30/09/2019
Títol: INFORME JURIDIC SOBRE L?EXPROPIACIO PER MINISTERI DE LA LLEI DE TERRENYS PER A LA CONSTRUCCIO D?UN COMPLEX ESPORTIU A TORTOSA
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T18270S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 13/12/2018 Data de Finalització: 12/02/2019
Títol: ASSESSORAMENT JURIDIC SOBRE EL PROJECTE DE LLEI VITIVINICOLA
Investigador Principal: Fuentes Gasó, Josep Ramon
Codi Oficial: T18295S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 13/12/2018 Data de Finalització: 30/05/2019