saltar al contingut principal
Cercar
URV

MOU PRÀCTIQUES - TRAINEESHIPS


Convocatòries

Què és el programa MOU pràctiques?

El programa MOU consisteix en la realització d'un període de pràctiques en una institució d'educació superior estrangera fora de l'EEES.

  • Obtenint reconeixement acadèmic: Si són pràctiques curriculars es convalidaran el crèdits correponents a l'expedient acadèmic, i si són pràctiques extracurriculars es veurà reflectit al SET. També pots fer pràctiques com a recent graduat/ada.
  • La durada de la mobilitat pot ser de 2 a 12 mesos.
  • No és necessari un conveni inter-institucional entre la URV i la institució de destí.
  • Es reben ajuts econòmics per col·laborar en la cobertura de les despeses que suposa la mobilitat i són compatibles amb els ajuts nacionals.
  • En el programa MOU Pràctiques no existeix una oferta tancada de places, sinó que has de buscar pel teu compte una empresa elegible. Més informació sobre ofertes de pràctiques.
  • El coordinador/a de mobilitat ha de donar el vistiplau tant a l'empresa com al contingut de les pràctiques, que han de estar relacionades amb la vostra titulació.