saltar al contingut principal
Cercar
URV

Consell d'Estudiants de la URV

El Consell d'Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili (CEURV) és el màxim òrgan de representació, consulta, deliberació i coordinació de l'estudiantat de la URV. El seu objectiu principal és vetllar perquè es respectin i compleixin els drets i deures dels estudiants i canalitzar les seves propostes i demandes als òrgans universitaris competents.

També potencia la participació dels estudiants en tots els àmbits de la vida universitària, acadèmica i d'extensió universitària i promou que rebin una formació acadèmica i humana de qualitat.