saltar al contingut principal
Cercar
URV

Jordi Gavaldà i Casado


Lloc i data de naixement
Tarragona, 12 de març de 1955

Adreces professionals
Departament d'Enginyeria Química
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Avinguda dels Països Catalans, 26. Campus Sescelades. Tarragona, 43007
Telèfon 977 559 647
adreça electrònica: jordi.gavalda(ELIMINAR)@urv.cat

Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili
C/ de l'Escorxador, s/n. Tarragona, 43003
Telèfon 977 558 018
adreça electrònica: secs@urv.cat

Càrrecs actuals
Professor titular d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili
Secretari executiu del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili
Delegat del rector de la URV al Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació
Coordinador de l'equip de professors de projectes de final de carrera i de treballs de final de grau de l'ETSEQ a la URV

Titulacions acadèmiques
Doctor en Ciències Químiques, Universitat de Barcelona
Màster en Ciències Socials, Universitat Politècnica de Catalunya

Àmbits actuals de docència i recerca
Projectes i Processos Industrials
Mètodes docents en l'Enginyeria Química
Seguretat Industrial i Anàlisi de Risc
Nous Sistemes de Gestió i Política Universitària
Història dels Moviments Cooperatius Catalans i Patrimoni i Urbanisme
Aplicació innovadora de les TIC a la docència universitària (a Enginyeria Química i Aviació Civil)
Aprenentatge - Servei aplicat als TFG d'Enginyeria Química

Àmbit actual de gestió
Direcció universitària (Consell Social)

Resultats més destacats

Publicacions
16 llibres sobre aprenentatge de la Química - coautor
  1 llibre sobre risc químic - coeditor i coautor

10 llibres

 • La rendición de cuentas de la universidad a la sociedad, publicat per ANECA - coautor
 • Cinc anys de premis consell social a la qualitat docent, edicions URV, amb DVD i web, versions catalana i castellana - director i coautor
 • Premis Consell Social URV als millors treballs de recerca de secundària 2006-2007, amb CD adjunt - director i coautor
 • Recerca i talent jove, amb CD adjunt - director i coautor
 • Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya, versions catalana i castellana - membre de l'equip tècnic col·laborador
 • Desig de saber, amb CD adjunt - director i coautor
 • El valor de l'esforç, amb DVD adjunt - director i coautor
 • Recerca i esforç del nostre jovent, amb material complementari - director i coautor
 • El progrés dels joves i el llegat dels nostres referents, amb material complementari - director i coautor
 • Joves: la diversitat fa el coneixement, amb material complementari - director i coautor
 • Esforç per saber, amb material complementari - director i coautor

21 Memòries, 4 CD-ROM i 2 targes de memòria sobre el Consell Social de la URV - editor
  9 capítols de llibre sobre: recerca en mecànica de fluids (2), seguretat industrial (2), docència universitària (3) i gestió universitària (2)
49 articles científics en revistes de difusió nacional i internacional sobre mecànica de fluids, seguretat industrial, risc mediambiental, docència de les ciències, gestió universitària, patrimoni i urbanisme, innovació docent i TIC (en Enginyeria Química i Aviació Civil)
  5 CD-ROM sobre seguretat industrial, medi ambient, prevenció CI
  2 vídeos sobre seguretat industrial i 2 DVD sobre innovació docent
  5 webs docents, 3 webs de gestió i 1 Conjunt Web 2.0 sobre patrimoni i urbanisme de les Cases Barates de Tarragona
48 informes i memòries tècniques sobre temes de gestió universitària
96 comunicacions científiques i ponències sobre resultats de recerca, presentades en congressos nacionals i internacionals
  2 projectes professionals sobre Gestió i Política Universitària
  1 autoinforme d'avaluació institucional de la URV per a l'EUA - director

Cursos, seminaris i altres activitats de docència i recerca no reglades
100 cursos i seminaris impartits
108 cursos i seminaris rebuts
  30 conferències convidades
  30 direccions de cursos no reglats
    3 direccions de congrés
    5 coordinacions de congrés
    5 comitès científics de congressos internacionals

Projectes oficials/empresarials subvencionats i convenis
21 projectes de recerca oficials (CICYT, DGU, SGR, ICE URV)
23 projectes de recerca subvencionats per empreses del sector químic
  1 conveni de col·laboració UB - URV - Cases Barates de Tarragona

Beques i premis
6 beques de recerca (ENPETROL, Apple, MINER, MAPFRE, ICE-URV)
2 premis de recerca individuals (DOW Chemical i Fundación MAPFRE)
5 premis col·lectius: 2 premis a la Qualitat Docent del Consell Social URV,
2 distincions Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent, de la Generalitat de Catalunya i 1 Premio a la Innovación Docente del Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes

Tesis doctorals, tesines i projectes de final de carrera
    3 tesi doctoral i 2 tesis de llicenciatura dirigides
138 projectes de final de carrera/treballs de final de grau i màster d'Enginyeria Química dirigits i 1099 PFC, TFG i TFM d'Enginyeria Química coordinats i realitzats per més de 3250 alumnes

Aficions: Judo - cinturó negre, 1r Dan -, vol d'estels i fotografia digital

[última actualització: octubre 2022]