saltar al contingut principal
Cercar
URV

Vicerector d'Economia, Infraestructures i Relacions Institucionals

Juan Antonio Duro

El Vicerectorat d'Economia, Infraestructures i Relacions Institucionals assumeix les competències respecte a la política pressupostària de la URV, l'administració del patrimoni, la proposta de programació econòmica plurianual, el Pla d'inversions universitàries, les infraestructures, les relacions institucionals i la projecció territorial i regional de la Universitat.

Currículum

Vaig néixer a Terrassa l'any 1969. Em vaig llicenciar en Ciències Econòmiques i Empresarials l'any 1992 i em vaig doctorar en Economia (2003) a la Universitat Autònoma de Barcelona, on vaig ser professor ajudant. El 2004 em vaig incorporar com a lector a la URV, tot cercant una universitat dinàmica, jove i amb potencial de creixement. El 2007 vaig accedir a la categoria d'agregat i des del 2011 soc catedràtic contractat.

Durant els divuit anys de vinculació amb la URV he impartit diverses assignatures de grau a la Facultat d'Economia i Empresa i a la Facultat de Turisme i Oci, així com als màsters d'ambdues facultats i de l'ETSEQ. A més, he dirigit quatre tesis doctorals.

En l'àmbit de la gestió, he estat director del Departament d'Economia (2017-22) i director de la Càtedra d'Economia Local i Regional, amb seu al Campus de les Terres de l'Ebre, des del 2011; coordinador del programa de doctorat en Economia i Empresa (2015-18), a la Facultat d'Economia i Empresa, i secretari de l'Escola Universitària de Turisme i Oci, després Facultat de Turisme i Geografia (2005-10).

Soc membre del Centre de Recerca en Economia i Sostenibilitat (ECO-SOS). M'he especialitzat en economia del medi ambient i ecològica i en economia del turisme. Soc autor o coautor de gairebé 60 publicacions en revistes indexades, majoritàriament internacionals (índex h = 25) i el 2020 he figurat en el 2 % d'investigadors internacionals amb més impacte en la meva àrea, segons la base de dades de la Universitat de Stanford. Soc investigador principal de diversos projectes competitius de la Unió Europea i del Plan nacional i viatjo sovint a Viena, on col·laboro estretament amb investigadors de la Universitat Agrícola de Viena (Institut d'Ecologia Social).