saltar al contingut principal
Cercar
URV

Modalitats i formes de pagament de la matrícula

A l'hora de matricular-te, si has seleccionat aquesta modalitat de pagament, pagaràs en una sola vegada l'import total de la tutela acadèmica, les taxes i les assegurances. En el cas que s'hagi de matricular assignatures com a complements de formació, també s'inclourà aquest import. Pots fer-ho mitjançant:

 • Domiciliació: a partir del 6è dia d'haver realitzat la matrícula es procedirà a domiciliar el rebut a l'entitat bancària escollida.
 • Targeta. Es requerirà que introduïu el número de la targeta, la seva data de caducitat i el codi de seguretat. Cal que la targeta estigui associada a un compte amb fons suficients per fer possible el càrrec corresponent i que el límit de crèdit o el crèdit disponible de la targeta sigui superior a l'import total a pagar per la matrícula.
 • Préstec AGAUR per al finançament de la matrícula (FINAN)

Si no us convenen aquestes formes de pagament, us podeu adreçar a la secretaria del centre, que us emetrà un rebut de pagament en efectiu que haureu de pagar a través d’una de les entitats bancàries indicades. En el cas que es vulgui fer aquest pagament des de l'estranger també haureu de demanar que se us faciliti una fitxa de transferència bancària.

Important:

Recordeu que teniu l'obligació de realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents.
No pagar el rebut en termini comporta la situació de suspensió temporal. Fins que no es regularitzin els imports pendents, entre d'altres, les avaluacions no tenen validesa acadèmica, i no es podrà formalitzar una nova matrícula a la URV.
A més, d’acord amb el procediment de gestió d’impagaments de matrícula que ha acordat la universitat, cada rebut impagat pot incorporar un recàrrec al seu import inicial.

Aquesta modalitat de pagament permet pagar la matrícula de manera fraccionada:

 • En el moment de formalitzar la matrícula, el 50% de l'import la tutela acadèmica i el 100% de les taxes corresponents i dels serveis voluntaris, si escau, carregant-se en el compte corrent corresponent a partir del sisè dia natural d'haver formalitzat la matrícula.
 • El 29 de desembre: 50% restant de l'import de la tutela acadèmica (el càrrec en el compte corrent corresponent es pot produir a partir del 24 de desembre).

El pagament podrà ser:

 • Primer fraccionament: domiciliació o targeta. En aquest segon cas, es requerirà que introduïu el número de la targeta, la seva data de caducitat i el codi de seguretat. Cal que la targeta estigui associada a un compte amb fons suficients per fer possible el càrrec corresponent i que el límit de crèdit o el crèdit disponible de la targeta sigui superior a l'import total a pagar per la matrícula.
 • El segon fraccionament: domiciliació (o targeta si es fa el canvi a través de "els meus rebuts").

Important:

Recordeu que teniu l'obligació de realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents.
No pagar el rebut en termini comporta la situació de suspensió temporal. Fins que no es regularitzin els imports pendents, entre d'altres, les avaluacions no tenen validesa acadèmica, i no es podrà formalitzar una nova matrícula a la URV.
A més, d'acord amb el procediment de gestió d'impagaments de matrícula que ha acordat la universitat, cada rebut impagat pot incorporar un recàrrec al seu import inicial.


Aquest tipus de pagament permet:

 • El fraccionament fins al 100% de la matrícula, sempre que l'import mínim sigui 500 euros i el màxim de 9.600 euros.
 • El préstec no inclou els imports que puguin generar-se amb les modificacions de matrícula posteriors.
 • El finançament d'un mínim de sis quotes d'amortització.
  - L'última quota serà al mes de maig en el cas de Banc de Sabadell.
  - L'última quota serà al 10 de juny en el cas de Caixa d'Enginyers.
 • Condicions financeres:
  • Tipus d'interès: 0% anual fix.
  • Comissió d'obertura en matrícules anuals: 25 euros.
  • Comissió d'amortització: 0 euros.
 • Has de tenir en compte que per sol·licitar el títol has d'estar al corrent de pagament de la totalitat del préstec. Així doncs, abans de demanar-lo cal que amortitzis tot el préstec.

Si es triés aquest préstec, s'ha d'escollir l'entitat financera (Banc Sabadell o Caixa d'Enginyers) i autoritzar a l'AGAUR la cessió de les teves dades a l'entitat financera escollida. Rebràs un correu a la teva adreça electrònica URV en què se t'indicaran els tràmits que hauràs de seguir per formalitzar el préstec.

En cas que escullis la Caixa d'Enginyers i que no en siguis soci/sòcia, com que es tracta d'una cooperativa, hauràs de fer una aportació inicial de 9,01 euros com a nou soci/sòcia, en concepte de "compra de títol cooperatiu", dels quals se te'n retornaran 6,01 euros en cas que te'n donis de baixa. La formalització del préstec amb aquesta entitat s'ha de dur a terme presencialment adreçant-se a una de les oficines de Tarragona, Barcelona, Lleida i Girona.

Consulta la web d'AGAUR per tenir-ne tota la informació (AGAUR)