saltar al contingut principal
Cercar
URV

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL A EFECTES DEL PRÉSTEC AGAUR

El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Universitat Rovira i Virgili, amb adreça postal carrer de l'Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, i pàgina web http://www.urv.cat.

L'adreça de correu electrònic del delegat de protecció de dades de la Universitat Rovira i Virgili és dpd(ELIMINAR)@urv.cat i la seva adreça postal és carrer Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona.

La finalitat de la recollida de dades és gestionar la sol·licitud de finançament de l'import de la matrícula mitjançant el préstec AGAUR. Aquesta gestió comprèn tramitar, controlar, fer el seguiment, analitzar i gestionar els impagaments, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Tractament necessari per executar un contracte en el qual la persona interessada n'és part o per aplicar mesures precontractuals a petició seva.

Les dades es conservaran d'acord amb els terminis establerts al marc normatiu regulador dels nostres serveis i en la normativa d'arxius aplicable. El responsable certifica que ha implementat les mesures tècniques i organitzatives recollides al Reglament (UE) 2016/679, per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal incloses als fitxers i evitar-ne l'alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzats.

En qualsevol moment, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament de les vostres dades, o el dret a la portabilitat. Per fer-ho, heu d'enviar un escrit, acompanyat de la còpia d'un document oficial que us identifiqui, adreçat al responsable o al delegat de protecció de dades. En cas de disconformitat amb el tractament, també teniu el dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Amb l'exclusiva finalitat de gestionar la sol·licitud de finançament de l'import de la matrícula, el Servei de Gestió Acadèmica de la URV cedirà les vostres dades a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitats i de Recerca (entitat gestora del programa de préstec), que alhora les enviarà a l’entitat financera. Aquestes cessions de dades són necessàries i imprescindibles per atendre la vostra sol·licitud de finançament.