saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tractament dels impagaments

Els doctorands que no han abonat l'import del rebut de la matrícula a la data de venciment són considerats suspesos temporalment dels efectes de la matrícula, sense necessitat de rebre cap notificació prèvia per part de la URV. Per regularitzar aquesta situació, se'ls generarà un nou rebut de matrícula que incorporarà un increment:

  • Durant els tres mesos posteriors a la data de formalització de la matrícula: 0 % de recàrrec.
  • Per cada mes posterior al tercer: un 0,5 % addicional fins a assolir un màxim del 1,5%.

Durant el període que estiguin en aquesta situació, els efectes seran:

a) Fins al 15 de setembre:

  • No se'ls podran expedir certificats / expedients acadèmics ni el títol.
  • Tindran accés als serveis virtuals de la URV a través dels quals se'ls informarà de la situació d'impagament.
  • Apareixeran a les línies d’avaluació i podran ser qualificats.
  • Les qualificacions obtingudes no tindran validesa acadèmica.

b) A partir de l'inici del període de matrícula del curs següent:

  • Els doctorands que a l'inici del període de matrícula del curs següent continuïn tenint algun rebut pendent de pagar no es podran matricular en cap ensenyament de la URV, si prèviament no regularitzen la situació econòmica pendent.

Una vegada regularitzada la situació econòmica, les persones afectades recuperaran les qualificacions de les avaluacions obtingudes amb validesa acadèmica. En el cas d'avaluacions no utilitzades, no en podran fer ús.