saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'APS al Grau en Fisioteràpia (EUSES)

Fisioteràpia en atenció primària

 • Coordinació: Núria Besalduch Canes (nuria.besalduch(ELIMINAR)@euseste.es)
 • Entitat: Servei d’actuació Clínica -SAC.
 • Resum: Aquesta experiència d’Aprenentatge i Servei es desenvolupa el curs acadèmic 2018-19. L'estudiant avalua, proposa el tractament i posteriorment l’aplica. No es tracta d’un tractament mèdic, pel que l’estudiant ha de fer la proposta del tractament depenent de la valoració que en façi. En tot moment l'estudiant estarà sota la supervisió del fisioterapeuta tutor, que vetllarà la valoració, discutirà la proposta de tractament, estarà present a l'aplicació d’aquest, sent crític i valorant la progressió tant del pacient com de l’estudiant.

Fisioteràpia geriàtrica

 • Coordinació: Núria Besalduch Canes (nuria.besalduch(ELIMINAR)@euseste.es)
 • Entitat: Residència Sant Miquel Arcàngel - Tortosa.
 • Resum: Aquesta experiència d'Aprenentatge i Servei es desenvolupa el curs acadèmic 2018-19. L'estudiant amb la seva prèvia observació i posterior reflexió, haurà de realitzar una pla d'actuació i fer la presentació als tutors del centre perquè li validin i pugui posar-la en pràctica amb els pacients. L'estudiant donarà un aire nou a la manera de treballar i els pacients poden afavorir-se d'un canvi de tractament o d'actuació, que moltes vegades és monòton, tant per al professional com per al pacient.
  L'estudiant ha d'intentar ser innovador, sempre seguint les directrius i normes del centre, i sempre sota la supervisió i vistiplau del tutor.

Pràctiques tutelades opcionals: investigació, esport, hidroteràpia

 • Coordinació: Núria Besalduch Canes (nuria.besalduch(ELIMINAR)@euseste.es)
 • Entitat: Associació de famílies de persones amb discapacitat – Amposta.
 • Resum: Aquesta experiència d'Aprenentatge i Servei es desenvolupa el curs acadèmic 2018-19. L'estudiant amb la seva prèvia observació i posterior reflexió, haurà de realitzar una pla d'actuació i fer la presentació als tutors del centre perquè li validin i pugui posar-la en pràctica amb els pacients. L'estudiant donarà un aire nou a la manera de treballar i els pacients poden afavorir-se d'un canvi de tractament o d'actuació, que moltes vegades és monòton, tant per al professional com per al pacient.
  L'estudiant ha d'intentar ser innovador, sempre seguint les directrius i normes del centre, i sempre sota la supervisió i vistiplau del tutor.