saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'APS al Programa de Doctorat en Economia i Empresa

 Tesi Doctoral - Avaluació de l'impacte d'un club social que dona suport en salut mental

  • Doctorand: William Alomoto Pérez (williamfabian.alomotop(ELIMINAR)@alumni.urv.cat)
  • Supervisió: Laia Pié Dols (laia.pie(ELIMINAR)@urv.cat)
  • Entitat: Associació Ment i Salut - La Muralla.
  • Resum: L'associació La Muralla buscaven mesurar tota la feina que realitzen donant el seu servei, i com aquest impacte és beneficiós a la comunitat. La recerca de l'estudiant, que va començar durant el curs acadèmic 2021-22, analitza les diferents eines per mesurar l'impacte social. Els objectius principals són, per una banda, comprovar que la inversió generada per aquest projecte estava tenint un impacte positiu a la societat i que s'estava generant un valor social, i, per altra banda, validar l'eina per mesurar l'impacte utilitzant el SROI. Els resultats són de gran ajuda per a l'Associació, ja que anualment han de justificar la seva activitat i això ajudarà a fer que es destinin més recursos econòmics a la gestió que porten a terme.