saltar al contingut principal
Cercar
URV

Pla estratègic d'internacionalització


La construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior i la competència creixent a nivell nacional i internacional porten, en el moment actual, que la URV es plantegi la necessitat de guiar-se per un Pla estratègic d’internacionalització. Aquest pla ha de proporcionar un marc d’actuació a totes les accions que ja es duen a terme i establir una estratègia comuna.

Promoure un canvi en la cultura interna de la nostra institució de cara a obrir-nos més cap a l’exterior no es tracta d’un luxe, sinó d’una necessitat. Ara és el moment de sotmetre la internacionalització de la nostra universitat a estudi i debat per tal de poder-ne planificar el creixement. Si esperem més, podem córrer el risc de quedar-nos enrere.

Partint d’un anàlisi de la situació actual i respectant la pròpia història tots podem contribuir a projectar el futur internacional de la nostra Universitat. A més a més, el PEI no és una peça aïllada sinó que contemplarà altres plans (Docència, Recerca, 3ª Missió) i contribuirà, juntament amb aquests, a construir la visió de futur de la URV 2019 encaminada a fer que la Universitat Rovira i Virgili esdevingui la universitat que tots desitgem.

Contacte