saltar al contingut principal
Cercar
URV

Visió Internacional URV 2025


Des que es va fundar, la Universitat Rovira i Virgili ha volgut adreçar la seva activitat a les necessitats i a la realitat socioeconòmica del territori de la Catalunya Sud, i oferir una projecció internacional a la seva tasca de docència, recerca i transferència del coneixement.

Així doncs, des de l'aprovació i l'entrada en vigor del primer Pla estratègic d'internacionalització (2009-13) i el posterior segon Pla estratègic d'internacionalització, tots dos amb el lema "URV: obrint portes al món i al territori" (2014-19), l'increment de la dimensió internacional de la URV ha estat significativa i constant.

Els objectius assolits per la institució amb la implementació dels dos plans estratègics d'internacionalització anteriors es consoliden i s'amplien ara amb aquest document titulat Visió internacional de la Universitat Rovira i Virgili 2025. La visió internacional de la URV fixa l'any 2025 com a horitzó temporal de treball a l'hora d'implementar les accions proposades i assolir els reptes establerts per la Comissió d'Internacionalització i la resta d'agents implicats durant el procés d'elaboració d'aquest text.

En resum, aquest document recull els eixos essencials per encarar els reptes que té la URV com a institució en el procés continu d'internacionalització propi de la societat globalitzada en què vivim.

Contacte