saltar al contingut principal
Cercar
URV

Pla estratègic d'internacionalització


Seguiment del procés d'implementació del PEI

El Pla Estratègic d'Internacionalització té una validesa per cinc anys i s’hauria d’anar implantant en plans d’actuació anuals. El PEI és un document viu, que s’hauria de revisar de manera regular i s’hauria d’adaptar tenint en compte el context nacional i l’internacional i el procés d’implantació a la Universitat. La funció de seguiment, retroalimentació i recomanacions és assumida per la Comissió d’Internacionalització nomenada pel Consell de Govern.