saltar al contingut principal
Cercar
URV

Càtedra sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses


Premis Consell Social

SUSPENSIÓ DELS TERMINIS DE LES CONVOCATÒRIES D'AJUTS I PREMIS DEL CONSELL SOCIAL - ANY 2020

Atesa la declaració de l'estat d'alarma i la resolució de la rectora de la URV per la qual es suspenen els terminis dels procediments i normatives pròpies de la URV, els terminis de presentació de sol·licituds per als diferents ajuts i premis del Consell Social queden suspesos fins que s'aixequi l'estat d'alarma, moment a partir del qual es reprendran.

Els nous terminis, que tindran en compte la durada de l'estat d'alarma i la nova planificació obligada al llarg de l'any 2020, es publicaran en aquesta mateixa pàgina web.

El Consell Social vol fer constar la seva intenció de portar a terme totes les convocatòries del pla anual 2020, malgrat les circumstàncies.

El Consell Social convoca els Ajuts a les Millores Idees Emprenedores 2020.

Objecte: Complir la tercera missió de la Universitat, contribuint al desenvolupament econòmic del territori de la seva àrea d'influència, ajudant a comercialitzar els resultats de la recerca i fomentant la creació d'empreses per part dels estudiants, donant-los suport en la validació d'idees i conceptes.
Destinataris: Estudiants o equips d'estudiants de la URV (grau, màster i doctorat) que, en l'exercici d'una tasca docent, puguin validar o desenvolupar idees, prototipus i/o processos susceptibles de convertir-se en producte o procés comercialitzable. També aquells estudiants que en el curs immediatament anterior hagin presentat un treball o projecte de característiques similars.
Nombre d'ajuts: Fins a un màxim de tres ajuts per curs acadèmic.
Dotació econòmica: Fins a una màxim de 6.000 € destinats exclusivament al desenvolupament material del projecte.
Termini de presentació: fins al 15 de juliol de 2020

Aquí trobareu tots els documents informatius referents als premis.