saltar al contingut principal
Cercar
URV

Càtedra sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses


Premis Consell Social

El Consell Social convoca els Ajuts a les Millores Idees Emprenedores 2023-2024

Objecte: Complir la tercera missió de la Universitat, contribuint al desenvolupament econòmic del territori de la seva àrea d'influència, ajudant a comercialitzar els resultats de la recerca i fomentant la creació d'empreses per part dels estudiants, donant-los suport en la validació d'idees i conceptes.
Destinataris: Estudiants de la URV o equips d'estudiants de la URV -grau, màster (oficial o propi) i doctorat- que, en l'exercici d'alguna tasca docent del curs 2023-24 (treballs de fi de grau, treballs de fi de màster, tesis doctorals, etc.) puguin validar o desenvolupar idees, prototips i/o processos susceptibles de convertir-se en un producte o procés comercialitzable. El projecte ha d'estar coordinat o dirigit per un docent de la URV, responsable acadèmic del treball presentat.
Nombre d'ajuts: Fins a un màxim de tres ajuts per curs acadèmic.
Dotació econòmica: Fins a una màxim de 4.000 € destinats exclusivament al desenvolupament material del projecte i en cap cas es poden utilitzar per retribuir personal de l'equip: docents i/o investigadors, estudiants o becaris, etc.
Termini de presentació: Entre el 17 de juny i 15 de juliol 2024

Aquí trobareu tots els documents informatius referents als premis.