saltar al contingut principal
Cercar
URV

Càtedra sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses


Òrgans de gestió

El Conveni de creació de la càtedra URV-Empresa sobre Emprenedoria i Creació d'Empreses estableix que la gestionaran i l'organitzaran dos òrgans, els quals es descriuen a continuació:

Direcció

La Direcció de la càtedra és nomenada pel Rector de la URV escoltades les parts.
Té com a funció general dirigir, coordinar i dinamitzar les activitats de la càtedra.
Específicament s'encarrega de:

 • Organitzar i impulsar les activitats de la càtedra.
 • Elaborar el programa d'actuacions anuals i la memòria d'activitats.
 • Proposar convenis amb altres institucions per dur a terme activitats específiques.
 • Informar periòdicament a la URV, al seu Consell Social i a totes les entitats que li donen suport sobre les directrius d'acció de la càtedra, el pla anual i el pressupost.
 • Executar el pressupost i la liquidació de despeses.
 • Supervisar el desenvolupament de les activitats programades.
 • Gestionar els recursos humans i materials assignats a la càtedra.


En l'actualitat està composta per:

 • Membres nats:
  • Director: Dr. Xavier Càmara Turull: Doctor en Economia i Empresa, finances per la URV, llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la URV. Professor i Director del Departament de Gestió d'Empreses de la Universitat Rovira i Virgili.
  • Sandrine Gonzales Muñoz: Llicenciada en Gestió Turística pel IUP de Perpinyà. Ha estat guia turística a la Costa Daurada i secretària executiva del director d'Administració i Finances de Port Aventura.
  • Rebeca Martín Díez: Doctoranda en Emprenedoria en Economia Circular. Investigadora a l'Observatori Basc d'Emprenedoria. Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i màster en Emprenedoria i Innovació per la URV.
 • Col·laboradors en docència, anàlisi de viabilitat, recerca i altres activitats.

La Comissió de Seguiment

Està formada per dos representants de la URV, dos representants de cadascuna de les entitats signants i el director de la càtedra.
Es reuneix com a mínim una vegada a l'any i té com a finalitat vetllar per l'acompliment del conveni i fer el seguiment de les activitats de la càtedra mitjançant la memòria i el programa d'activitats.