saltar al contingut principal
Cercar
URV

Càtedra d'Innovació i Simulació en salut de les Terres de l'Ebre

La Càtedra d’Innovació i Simulació en Salut de les Terres de l’Ebre es concebeix com una eina de reflexió interdisciplinària, debat i divulgació en l'entorn de la innovació i simulació territorial, la seva missió és permetre establir potents relacions amb les diferents entitats públiques i privades del seu entorn, de manera que faciliti el contacte entre la universitat, el sector productiu i la societat en general, fent més visibles els beneficis econòmics i socials, que se'n deriven a llarg termini.

En aquest sentit, la flexibilitat en les relacions i la interdisciplinarietat en les seves actuacions poden permetre catalitzar la generació i socialització de coneixements, així com potenciar la difusió i divulgació del temes rellevants del nostre entorn. Així mateix, la càtedra permetrà construir una relació sòlida amb els agents del territori, evidenciar la capacitat de generar interaccions eficients i crear confiança per part de la societat cap a la universitat.

Aquesta càtedra permetrà crear, articular, i impulsar infraestructures d'innovació i salut, formació i recerca que se'n generin, o estiguin relacionades directament amb la seva misió i acomplim els següents objectius:

 1. Difondre coneixement i portar a terme la transferencia de resultats d'interès sobre la salut entre la comunitat científica i professional.
 2. Regular infraestructures per millorar la formació, expertesa, qualitat assistencial i seguretat del pacient.
 3. Promoure formacions de pre-grau (graus en salut) i post-grau/masters, experiencials i/o inmersives per millorar els processos d'aprenentatge en l'àmbit de l'e-salut, així com millorar les competències multidisciplinars.
 4. Fomentar la recerca, sinergies entre institucions, universitats, empreses,... per impulsar la recerca i posterior transferencia en l'àmbit de l'e-salut i territori.
 5. Participar i promoure conferències, cursos, seminaris i jornades sobre e-salut.
 6. Afavorir l'innovació i la recerca científica sobre e-salut.

Les activitats s'articulen principalment al voltant de la formació, la innovació i la recerca, la transferència i la divulgació. Aquestes activitats pretenen:

 1. Contribuir a la formació dels estudiants i professionals en el camp de la e-salut.
 2. Impulsar la formació de professionals a través de cursos i jornades especialitzades.
 3. Promoure trobades científiques de professionals i investigadors.
 4. Crear noves línies de recerca en aquest camp d'estudi.
 5. Crear, articular i impulsar, infraestructures d'innovació i simulació clínica, segons singularitat i ubicació.