saltar al contingut principal
Cercar
URV

Càtedra d'Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martin

L'objectiu de la URV és fer la difusió del coneixement i de la innovació en el món local, en particular, en matèria de dret, gestió i hisenda locals, amb especial transparència per al territori del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Amb aquesta finalitat es crea la Càtedra d'estudis jurídics locals Màrius Viadel i Martín com a marc idoni per vehicular les actuacions que es desenvolupin en virtut del conveni que la crea; les quals es fonamenten bàsicament en l'organització d'activitats de formació, recerca, transferència de coneixements, reflexió, creació d'opinió i divulgació en els àmbits citats relatius especialment a l'àmbit local.

Es crea aquesta Càtedra per promoure la difusió de coneixement especialitzat relacionat amb el dret local per afavorir un millor funcionament de les administracions locals i augmentar el benestar dels ciutadans.

Màrius Viadel i Martín fou secretari general de la Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu d'aquesta Universitat. Un gran home i un gran jurista, que més enllà de la seva competència professional, del coneixement sistemàtic i científic de les matèries que tractava posseïa la ferma voluntat de fer arribar les seves capacitats i coneixements a tots aquells que volien apropar-se al món local.

La Diputació de Tarragona atesa la rellevància del personatge i l'interès en el coneixement del món local, col·labora en el sosteniment de la Càtedra d'estudis jurídics locals Màrius Viadel i Martín. Ja l'any 2001, la Diputació de Tarragona en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Editorial Tirant lo Blanch van editar in memoriam de Màrius Viadel i Martín l'obra Introducció al dret local i urbanístic de Catalunya de Josep Ramon Fuentes i Gasó, Judith Gifreu i Font , Jaume Renyer i Alimbau i Josep Maria Sabaté i Vidal.

Partners