saltar al contingut principal
Cercar
URV

PIPF URV-FCLP - Programa de contractes URV-FCLP de personal investigador predoctoral en formació - 2019

 • Calendari de l'actuació  
 • Proposta de projectes de tesi 
  • Convocatòria de proposta de projectes de tesi
  • Formulari de proposta de projectes de tesi
  • Costos de personal investigador predoctoral en formació
  • Relació provisional de propostes de projecte de tesi admeses i excloses
   • Data publicació: 04/05/2017
  • Relació definitiva de propostes de projecte de tesi admeses i excloses
 • Resolució de convocatòria   
  • Bases de convocatòria
  • Relació de places
  • Formulari de sol·licitud
  • Formulari de suport a candidat/a
  • Càlcul de la nota mitjana    
 • Esmena de sol·licituds
  • Relació provisional de persones candidates admeses i excloses
   • Data publicació:
   • Data límit període d’esmenes:
  • Relació definitiva de persones candidates admeses i excloses
   • Data publicació:
 • Resolució de concessió
  • Relació de sol·licituds concedides
  • Relació de persones en llista de reserva
 • Documentació a presentar per les persones seleccionades

Amb el suport de