saltar al contingut principal
Cercar
URV

BPURV - Beques predoctorals URV - 2012

Documentació que cal presentar

La incorporació a la beca predoctoral es realitzarà, amb caràcter general, en data 01/09/2012. Per a tals efectes, els candidats seleccionats hauran de presentar la documentació necessària fins el 3 d'agost i a partir del 27 d'agost fins el 4 de setembre, al Servei de Recursos Humans (C/ Marcel·lí Domingo, 2-4-6, Tarragona. Campus Sescelades):

Original delDNI o NIE i passaport.

Full de dades personals i bancàries.

Número de la Seguretat Social o en cas de no tenir-ne document TA-1.

Original del títol acadèmic.

Sol·licitud de carnet de la URV.

1 fotografia tamany carnet.