saltar al contingut principal
Cercar
URV

Fem recerca!

Atesa la pandèmia ocasionada pel covid-19, Fem Recerca! queda suspés fins que les condicions sanitàries siguin més favorables.

Aquesta activitat està adreçada a despertar vocacions, a incentivar el interès per la recerca i la seva aplicació, pels estudis universitaris, així com exemplificar la seva viabilitat i importància, i les múltiples aplicacions que el coneixement ofert per un títol genera en l’àmbit de la recerca.

Es tracta de descobrir a l’estudiant un món desconegut però que pot resultar-li proper en els resultats, fascinant pels temes que toca, abastable per l’estudi que li ofereix la URV, i per l’esforç que ell ha de realitzar.

Els tallers estan adreçats a un públic específic de secundària i un aforament determinat, mireu per a cada taller quines són les seves especificitats

Teniu dues possibilitats a l'hora de reservar activitats:

  • Tallers: escollir el taller o tallers que més us convingui de manera singularitzada.
  • Combinats: escollir una combinació de tallers per a passar un matí de ciència engrescadora.

Oferta de tallers

Taller Facultat/campus Assistents Durada
Ethica: el joc de les finances ètiques F. Turisme i Geografia/Campus Vila-seca 12-40 alumnes 2.00 h
Projeccions climàtiques interactives a la Península Ibèrica
F. Turisme i Geografia/Campus Vila-seca
12–35 alumnes 2.00 h
Ciència en una esfera. Variables climàtiques i les seves implicacions en el territori F. Turisme i Geografia/Campus Vila-seca 12-35 alumnes 2.00 h
Orientació i GPS! F. Turisme i Geografia/Campus Vila-seca 6-25 alumnes 3.00 h
Smart Cience: Objectes intel·ligents ETSE/Campus Sescelades 8-16 alumnes 1.00 h
Smart Cience: Emmagatzematge/enviament segur de les dades ETSE/Campus Sescelades 8-16 alumnes 1.00 h
Smart Cience: Mineria de Dades (Big Data) ETSE/Campus Sescelades 8-16 alumnes 1.00 h
Energies renovables ETSE/Campus Sescelades 8-16 alumnes 1.00 h
Telecomuniacions, cases intel·ligents i internet de les coses (IoT) ETSE/Campus Sescelades 8-16 alumnes 1.00 h
Experimenta amb robots ETSE/Campus Sescelades 8-16 alumnes 1.00 h
Per què serveixen els alerons en els automòbils de competició? ETSEQ/Campus Sescelades 10-15 alumnes 2 h
Enginyeria Mecànica assistida per ordinador ETSEQ/Campus Sescelades 10-20 alumnes 1 h
Com estudiem els rols ambientals de les microalgues ETSEQ/Campus Sescelades 9-14 alumnes 4 h
Destil·lació al laboratori ETSEQ/Campus Sescelades 10-15 alumnes 3.30 h
Adsor... què? Què és l'adsorció? ETSEQ/Campus Sescelades 10-15 alumnes 3.30 h
Pura cafeïna ETSEQ/Campus Sescelades 10-15 alumnes 3.30 h
Teixim amb cel·lulosa ETSEQ/Campus Sescelades 10-15 alumnes 3.30 h
Utilització d’insectes per l’elaboració de nous aliments ETSEQ/Campus Sescelades 10-18 alumnes 1.30 h
Keep calm & read food labels F. Enologia/Campus Sescelades 10-30 alumnes 2 h
Com es fan els programes de televisió? Facultat de Lletres/Campus Catalunya 10-20 alumnes 1 h
El punt sobre la i: ortotipografia bàsica Facultat de Lletres/Campus Catalunya 10-25 alumnes 1.30 h
Investigar, descobrir i experimentar amb el cinema Facultat de Lletres/Campus Catalunya 10-25 alumnes 1 h
Benvingut a casa, íber! Vine a fer reconstruccions 3D d’un poblat protohistòric Facultat de Lletres/Campus Catalunya 10-30 alumnes 1 h
L'ADN: la base de la vida F. Química/Campus Sescelades 10-20 alumnes 4 h
Les molècules més vives que mai! F. Química/Campus Sescelades 10-20 alumnes 4 h
Vols fer de químic a la cuina? F. Química/Campus Sescelades 10-20 alumnes 4 h
Les reaccions químiques com a font d'energia F. Química/Campus Sescelades 10-20 alumnes 4 h
Síntesi de catalitzadors químics F. Química/Campus Sescelades 10-20 alumnes 4 h
Polímers a partir de primeres matèries renovables F. Química/Campus Sescelades 10-20 alumnes 4 h