saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia

Màster universitari en Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia - 5a edició

Màster universitari en Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia

Informació acadèmica

Organització docència virtual

Els estudiants poden escollir entre dues modalitats:

  1. Modalitat 100 % virtual
  2. Modalitat semipresencial que combina el 63% d’activitats virtuals i el 27% presencials. El percentatge de presencialitat es concentra en dues assignatures: Laboratori Integrat de Sistemes de Conversió d'Energia del segon quadrimestre i Treball de Fi de Màster, que és anual.

La metodologia docent del màster es basa en l'avaluació contínua, a través de diferents activitats formatives i d'avaluació:

  • Activitats síncrones o en directe que es duen a terme en un horari establert: activitats introductòries i videoconferències com ara presentacions de continguts, tasques, dates, criteris d'avaluació, i activitats avaluades com presentacions o pràctiques de laboratori. Totes videoconferènces tenen lloc a la 1 PM (hora d'Espanya), es graven i estaran disponibles perquè els alumnes les puguin veure en qualsevol moment.
  • Activitats asíncrones o que els estudiants poden fer al seu ritme: material de lectura o vídeo, difusió web i activitats avaluades d’autoseguiment, exercicis, treballs, casos d'estudi, entre d’altres.

Avaluació

A la primera convocatòria no hi ha exàmens. No obstant això, les activitats asíncrones requereixen un test de verificació, que no tindrà pes en la nota final. En cas de no aprovar l'assignatura a la primera convocatòria, el professorat pot demanar un treball addicional o fer un examen a la segona convocatòria. En qualsevol cas, aquest examen no suposa el 100% de la nota final.

Treball final de màster

Els estudiants poden realitzar el Treball de Fi de Màster en modalitat presencial o virtual.

L'idioma del Treball de Fi de Màster és l'anglès, encara que de manera excepcional es pot fer en castellà.

Guia de l’assignatura de TFM de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ).

Qualitat

Beques específiques

Doctorats relacionats