saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia

Màster universitari en Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia - 5a edició

Admissió

El màster s'adreça a graduats, diplomats/enginyers tècnics o llicenciats/enginyers en física, energia, química, mecànica, industrial, agroalimentària, enginyeria civil, aeroespacial, naval, ambiental, automoció i àmbits afins que a l'expedient acadèmic acreditin una formació bàsica en termodinàmica i transferència de calor.

Documentació específica

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, aquest màster requereix:

 • Acreditació d'un nivell mínim d'angles (B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent). En cas que no puguis acreditar aquest nivell, es fa una entrevista amb el coordinador del màster per comprovar el nivell de lectura, escriptura i comprensió oral, com a pas previ a l'admissió.

Opcionalment també es pot presentar:

 • Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster (cursos, seminaris o altres activitats de formació i experiència professional).
 • Acreditació d'estades (de com a mínim 12 setmanes) i cartes de recomanació, entre d'altres.

Criteris de selecció

La selecció dels alumnes es portarà a terme d'acord amb els criteris següents:

 1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 30 punts, d'acord amb l'ordre següent:
 2. Titulats de l'àmbit de l'enginyeria: fins a un màxim de 30 punts,
 3. Titulats de l'àmbit de les ciències: fins a un màxim de 25 punts,
 4. Altres: 0 punts.
 5. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dona accés al màster i de la universitat d'origen: fins a un màxim de 40 punts:

a. Expedient de 9,1 a 10: 40 punts

b. Expedient de 7,1 a 9: 30 punts

c. Expedient de 6,1 a 7: 20 punts

d. Expedient de 5 a 6: 0 punts

 1. Nivell d'anglès superior al nivell mínim exigit (B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent): fins a un màxim de 10 punts.
 2. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster, experiència professional: fins a un màxim de 10 punts.
 3. Altres criteris d'interès com les estades (d'un mínim de 12 setmanes, acreditades documentalment), motivació, cartes de recomanació, entrevista personal: fins a un màxim de 10 punts.

Sempre que hi hagi places i es compleixin els requisits d'accés, es poden admetre estudiants sense necessitat de prioritzar-los en funció dels mèrits.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat