saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster interuniversitari en Música com a Art Interdisciplinària

Durada
60 ECTS
Places de nou ingrés
30
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Català i castellà
Horari

Tardes, de dilluns a divendres.

Mobilitat

Opcional. Consulta els convenis de mobilitat d'aquest màster.

Qualitat
Registre oficial de títols (RUCT)
Coordinació acadèmica
Dra. Rosa Tamarit
Centre
Facultat de Lletres (URV)

El màster s'imparteix entre les dependències de la Universitat de Barcelona (Facultat de Geografia i Història, Montalegre, 6), la Universitat Rovira i Virgili (Facultat de Lletres, av. Catalunya, 35) i l'Esmuc (Auditori de Barcelona, Lepant, 150), tot i que la major part de la docència té lloc a la Facultat de Geografia i Història.

Web
Visitar web del màster

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat

 • Universitat Rovira i Virgili
 • Esmuc
 • UB

El Màster interuniversitari en Música com a Art Interdisciplinària ofereix un acostament acadèmic sistemàtic a la interrelació de la música amb les altres arts. Els estudiants es formen en una de les dues especialitats: l’itinerari investigador (que fomenta un contacte amb els centres del gènere, els arxius especialitzats o els centres de recerca) o bé el professionalitzador (a través de les classes magistrals i de les pràctiques en empreses relacionades amb el foment de les múltiples professions que conformen l’activitat musical i teatral, els mitjans de comunicació i el periodisme musical).

Els objectius del màster són:

 1. Obrir als llicenciats en humanitats, ciències socials i altres disciplines afins la possibilitat de treballar en profunditat sobre camps teòrics i pràctics relatius a la música.
 2. Desenvolupar coneixements específics en cada un dels camps musicals com el pensament musical en tots els seus vessants, l’audiovisual i la gestió.
 3. Formar professionals i investigadors en humanitats i ciències socials en el coneixement particular de la interdisciplinarietat musical, la relació entre música, literatura, arts plàstiques, arts audiovisuals i dansa i la seva projecció en els múltiples camps de la cultura artística contemporània.
 4. Treballar les particularitats de l’aproximació del món de la reflexió com a pensament derivat de la sensibilitat, la sociologia de la música, l’antropologia musical i la psicologia de la música.
 5. Analitzar els processos de permeabilització de la música en els mitjans de comunicació, la creació específica per a aquests mitjans, el periodisme i la crítica musical i la importància de la seva penetració en la societat.
 6. Fomentar la investigació específica en música, tant la que s’orienta als camps interdisciplinaris de pensament com a la pràctica cultural.
 • AQU Música com a Art Interdisciplinària

Informeu-vos-en a la universitat coordinadora: Universitat de Barcelona

Sortides professionals

Recerca en cultura musical, gestió en la indústria discogràfica, d'auditoris, teatres o altres espais culturals; crítica i divulgació musical en els mitjans de comunicació, estudi i recuperació del patrimoni musical; coordinació d'edició musical; museografia musical i organització d'esdeveniments artístics multidisciplinaris.

Universitats participants

 • Universitat de Barcelona (coordinadora)
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)