saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster interuniversitari en Sistema de Justícia Penal

Durada
60 ECTS
Places de nou ingrés
25
Modalitat
Virtual
Idioma d'impartició
La llengua vehicular és el castellà i es pot utilitzar de manera més reduïda l'anglès
Mobilitat

Opcional. Consulta els convenis de mobilitat d'aquest màster.

Qualitat
Registre oficial de títols (RUCT)
Coordinació acadèmica
Dra. Núria Torres Rosell
Centre
Facultat de Ciències Jurídiques (URV)
Web
Visitar web del màster

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat

  • Universitat Rovira i Virgili
  • UDL
  • Universitat Jaume I
  • Universitat d'Alacant

El Màster té com a objectiu essencial oferir una formació especialitzada que integri els diversos continguts disciplinaris que conflueixen en el sistema de justícia penal, objectiu que es correspon amb una necessitat de formació integral per a persones que vulguin orientar l'activitat professional o científica en aquest àmbit. El Màster es proposa atorgar una formació especialitzada i integral als graduats en Dret, Criminologia, Psicologia, Sociologia, Ciències Polítiques i altres ciències socials relacionades amb la criminalitat en les diferents disciplines que configuren el sistema de justícia penal, integrades bàsicament pel dret penal substantiu, el procés penal, la criminologia i la victimologia.

Com que es tracta d’un Màster acadèmic orientat a la recerca, juntament amb l’aprofundiment en l’estudi de matèries com el dret penal substantiu, el procés penal, la criminologia i la victimologia, es pretén formar també els estudiants des del vessant de la metodologia de la recerca, proporcionant-los coneixements i habilitats metodològiques que, més enllà de permetre'ls fer un primer treball de recerca en el Màster, els introdueixi en l'elaboració d’una tesi doctoral.

  • AQU Sistema Justicia Penal 2019

Informeu-vos-en a la universitat coordinadora: Universitat de Lleida.

Sortides professionals

Professions relacionades amb l'àmbit del sistema de justícia penal: jutges, fiscals, lletrats, psicòlegs forenses, entre d'altres, i realització del doctorat.

Universitats participants

  • Universitat de Lleida (coordinadora)
  • Universitat Rovira i Virgili
  • Universitat Jaume I
  • Universitat d’Alacant