saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster interuniversitari en Gestió d'Àrees de Muntanya - 6a edició

Durada
60 ECTS
Places de nou ingrés
25
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
Català i castellà
Data d’inici i final de la docència

Període presencial: d’octubre a gener

Qualitat
Registre oficial de títols (RUCT)
Coordinació acadèmica
Dr. Benito Manuel Zaragozí Zaragozí
Centre
Facultat de Turisme i Geografia (URV)

Campus del Rectorat de la Universitat de Lleida

Web
Visitar web del màster

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat

 • Universitat Rovira i Virgili
 • UAB
 • UB
 • UDL
 • Universitat de Girona

El màster interuniversitari en Gestió d'Àrees de Muntanya està enfocat en els aspectes físics, mediambientals i socioeconòmics de les àrees de muntanya. En tractar-se d'un màster de caràcter professionalitzador, el que proposa és la formació especialitzada de postgraduats universitaris amb capacitat d'anàlisi específica de les dinàmiques, potencialitats i problemàtiques de les àrees de muntanya. Amb aquesta formació l'estudiant serà capaç d'afrontar una gestió sostenible dels espais de muntanya, aportant solucions innovadores, treballant i liderant equips interdisciplinaris, així com generar accions emprenedores amb una perspectiva local i global, tant des de l'àmbit públic com des de la iniciativa privada.

Tenint en compte l'entorn geogràfic i els recursos dels quals disposem a Catalunya (organismes, entitats, centres d'investigació, etc.) trobem diversos espais que ens serveixen com a excel·lents laboratoris.

A més, el màster ofereix una singular oferta formativa que no existeix en l'àmbit estatal i que tan sols existeix de manera molt precària a escala europea.

El màster s’adreça a graduats/llicenciats en Geografia i les diferents titulacions de la branca de Ciències Socials i Jurídiques (Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Dret, Turisme i Gestió Turística, Educació Social i Comunicació Audiovisual); així com aquells titulats de les branques d'Arquitectura i Enginyeria, Ciències i Arts i Humanitats que estiguin interessats a especialitzar-se en un àmbit singular, el de la gestió d'àrees de muntanya.

També s'adreça a professionals de la gestió del territori en els àmbits esmentats, que vulguin profunditzar el coneixement en els sectors de treball desenvolupat i que no poden fer-ho pel fet que no existeix una oferta específica per a àrees de muntanya.

Informa-te’n a la Universitat de Lleida, universitat coordinadora del màster.

Sortides professionals

 • Dinamitzadors, tècnics i responsables en administracions locals, intermèdies i generals, que acompleixin tasques relacionades amb la promoció i la gestió sostenible dels territoris de muntanya.
 • Dinamitzadors, tècnics i responsables d'equipaments i serveis públics locals de promoció del territori (museus, centres d'interpretació i similars).
 • Promotors i treballadors en iniciatives empresarials locals de caràcter innovador i sostenible en diferents sectors, en particular de serveis a la població, als públics turístics i a les empreses i, també, relacionals amb produccions adaptables a aquestes àrees.

Universitats participants

 • Universitat de Lleida (coordinadora)
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat de Girona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat de Barcelona