saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Genètica, Física i Química Forense

Màster universitari en Genètica, Física i Química Forense - 8a edició

Admissió

El màster s’adreça a titulats universitaris amb formació en ciències experimentals, ciències de la vida i tecnologies afins, com graus en Bioquímica, Biologia, Química, Biotecnologia, Física, Geologia, Medicina, Veterinària, Farmàcia, Ciències Ambientals, Ciència i Tecnologia dels Aliments o en Enginyeries Tècniques i diplomatures en àmbits científics. També està adreçat a professionals forenses que vulguin aprofundir en algun aspecte concret.

En funció de la formació que acreditis es podrà requerir cursar complements formatius, els quals computaran fora del màster.

El resultat de les sol·licituds d'admissió que es presenten entre febrer i el 15 de maig (1a fase de preinscripció) es publicarà a finals de maig.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, també es requereix que presentis:

  • Carta de motivació adreçada a la coordinació acadèmica.
  • Acreditació dels mèrits inclosos en el curriculum vitae.
  • Si ets estudiant estranger d'un país no llatinoamericà, cal presentar l'acreditació del nivell B2 d’espanyol o català. En el cas que no puguis acreditar-lo, podràs demanar a la coordinació acadèmica una entrevista personal per valorar el teu nivell.

Opcionalment, també pots presentar:

  • Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster (cursos, seminaris o altres activitats de formació).
  • Acreditació del coneixement i nivell de llengües diferents de l'espanyol (nivell B2), d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Criteris de selecció

  1. Idoneïtat de la titulació d'accés: fins a un màxim de 30 punts.

  2. Expedient acadèmic de la titulació d'accés: fins a un màxim de 30 punts.

  3. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació), acreditada documentalment, relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 20 punts.

  4. Carta de motivació: fins a un màxim de 10 punts.

  5. Coneixement i nivell de llengües diferents de l'espanyol (nivell B2): fins a un màxim de 10 punts

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat