saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Enginyeria Industrial

Màster universitari en Enginyeria Industrial - 10a edició

Admissió

El Màster s'adreça a titulats universitaris en l’àmbit de l’Enginyeria Industrial, concretament als graduats en Enginyeria de Tecnologies Industrials, Elèctrica, Electrònica Industrial i Automàtica, Mecànica, Química i Tèxtil. També està adreçat als titulats en alguna de les especialitats d'Enginyeria Tècnica Industrial i a altres ensenyaments d’Enginyeria, que hauran de cursar Complements de Formació (consulta aquí el perfil d'accés al màster).

Les característiques personals i acadèmiques que es consideren adequades per cursar aquest màster són les següents:

 • Ser estudiant amb formació tècnica que vulgui desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit de la indústria.
 • Tenir coneixements en matèries bàsiques i tecnològiques en l'àmbit industrial.
 • Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

Documentació específica

La documentació general obligatòria per fer la preinscripció.

Criteris de selecció

 1. Fins a un màxim de 8 punts en funció de la titulació d’accés:
  • Titulats universitaris oficials de Grau en Enginyeria en: Tecnologies Industrials; Electricitat; Electrònica Industrial i Automàtica; Mecànica; Química; Tèxtil: fins a un màxim de 8 punts.
  • Titulats universitaris oficials d'Enginyeria Tècnica Industrial en les especialitats vinculades als títols anteriors: fins a un màxim de 7 punts.
  • Titulats universitaris oficials amb altres àmbits d'Enginyeria: fins a un màxim de 6 punts.
  • Altres titulats de la branca d'Enginyeria o Ciències: fins a un màxim de 3 punts.
 2. Fins a un màxim de 4 punts per la valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster.

Les sol·licituds s'ordenen de major a menor segons la puntuació que hagis obtingut amb la suma dels punts anteriors.

Tanmateix, si l’oferta és superior a la demanda, l'òrgan d'admissió podrà admetre't sense necessitat de prioritzar en funció dels mèrits.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat