saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster interuniversitari en Enginyeria Agronòmica - 4a edició

Durada
90 ECTS
Places de nou ingrés
30
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Català, castellà i anglès (10%)
Data d’inici i final de la docència

De setembre a juny

Qualitat
Registre oficial de títols (RUCT)
Orientació
professionalitzadora
Coordinació acadèmica
Dr. Diego Ramos
Centre
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (URV)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària de la Universitat de Lleida

Web
Visitar web del màster

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat

  • Universitat Rovira i Virgili
  • UDL
  • UPC
  • Universitat de Girona

El màster interuniversitari en Enginyeria Agronòmica t'habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer agrònom o enginyera agrònoma.

Aquesta professió té una llarga tradició i reconeixement social al nostre país, sent considerats aquests professionals com un element clau per a la millora de la competitivitat del conjunt d'empreses del sector agroalimentari.

Aquesta titulació està regulada per l'Ordre CIN/325/2009.

El màster s'adreça principalment a graduats en titulacions que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer/a Tècnic/a Agrícola. També podran accedir al màster els graduats en altres titulacions afins a l'àmbit agroalimentari.

Informa-te'n a la universitat coordinadora.

Sortides professionals

El titulat o titulada del màster és un tècnic superior amb capacitat per a la gestió, el projecte i la planificació d'activitats agroalimentàries i mediambientals: producció agrícola i ramadera, transformació d'aliments, disseny d'infraestructures rurals, gestió del territori, etc., tot això en un context de sistemes agraris viables ambientalment i econòmicament.

Estan preparats per aplicar les tècniques de l'enginyeria als problemes de l'agricultura i l'agroindústria. S'ocupen de rendibilitzar les explotacions agrícoles i ramaderes mitjançant la planificació de regadiu, sembra i recol·lecció. Així mateix, s'encarreguen del disseny, fabricació i instal·lació de maquinàries agràries i ramaderes, apliquen procediments per a la industrialització de productes agraris i alimentaris i realitzen el control de qualitat. També, realitzen estudis destinats a la prevenció de plagues i malalties de les plantes i els animals, projecten instal·lacions d'infraestructura rural i construccions agroindustrials i treballen en la millora genètica de plantes i animals. Porten a cap estudis mediambientals, estudis d'assessorament econòmic a les empreses agroalimentàries i a les administracions públiques, aixecaments topogràfics, valoracions de finques rústiques i d'empreses agroindustrials. També és competent en energies alternatives i biocombustibles.

Per tant, aquests titulats poden desenvolupar la seva activitat professional en empreses, cooperatives i explotacions agrícoles i ramaderes, així com en l'àmbit de la docència, la recerca i en l'administració pública. Ocupen llocs directius en empreses agroalimentàries o de subministraments i serveis relacionades amb el sector agrari, llocs de tècnics o responsables de departaments de qualitat, de producció i desenvolupament, assessors i responsables de projectes, tècnics de recursos energètics, tècnics mediambientals. També es dediquen a la investigació, tant en centres tecnològics o universitaris, com en departaments d'R + D + I a l'empresa privada.

Universitats participants

  • Universitat de Lleida (coordinadora)
  • Universitat Rovira i Virgili
  • Universitat de Girona
  • Universitat Politècnica de Catalunya