saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster interuniversitari en Enginyeria Agronòmica - 2a edició

Durada
90 ECTS
Places de nou ingrés
30
Modalitat
Presencial
Coordinació acadèmica
Dra. Montserrat Ferrando
Centre
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (URV)

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (UdL)

Web
Visitar web del màster

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat

  • Universitat Rovira i Virgili
  • UDL
  • UPC
  • Universitat de Girona

El Màster interuniversitari en Enginyeria Agronòmica t'habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer agrònom o enginyera agrònoma.

Aquesta professió té una llarga tradició i reconeixement social al nostre país, sent considerats aquests professionals com un element clau per a la millora de la competitivitat del conjunt d'empreses del sector agroalimentari.

Aquesta titulació està regulada per l'Ordre CIN/325/2009.

El màster s'adreça principalment a graduats en titulacions que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer/a Tècnic/a Agrícola. També podran accedir al màster els graduats en altres titulacions afins a l'àmbit agro-alimentari.

  • AQU Enginyeria Agronòmica 2019

Informeu-vos-en a la universitat coordinadora: Universitat de Lleida

Sortides professionals

El titulat o titulada del màster és un tècnic superior amb capacitat per a la gestió, el projecte i la planificació d'activitats agroalimentàries i mediambientals: producció agrícola i ramadera, transformació d'aliments, disseny d'infraestructures rurals, gestió del territori, etc., tot això en un context de sistemes agraris viables ambiental i econòmicament.

Estan preparats per aplicar les tècniques de l'enginyeria als problemes de l'agricultura i l'agroindústria. S'ocupen de rendibilitzar les explotacions agrícoles i ramaderes mitjançant la planificació de regadiu, sembra i recol·lecció. Així mateix, s'encarreguen del disseny, fabricació i instal·lació de maquinàries agràries i ramaderes, apliquen procediments per a la industrialització de productes agraris i alimentaris i realitzen el control de qualitat. També, realitzen estudis destinats a la prevenció de plagues i malalties de les plantes i els animals, projecten instal·lacions d'infraestructura rural i construccions agroindustrials i treballen en la millora genètica de plantes i animals. Realitzen estudis mediambientals, estudis d'assessorament econòmic a les empreses agroalimentàries i a les administracions públiques, aixecaments topogràfics, valoracions de finques rústiques i d'empreses agroindustrials. També és competent en energies alternatives i biocombustibles.

Per tant, aquests titulats poden desenvolupar la seva activitat professional en empreses, cooperatives i explotacions agrícoles i ramaderes, així com en l'àmbit de la docència, la recerca i en l'administració pública. Ocupen llocs directius en empreses agroalimentàries o de subministraments i serveis relacionades amb el sector agrari, llocs de tècnics o responsables de departaments de qualitat, de producció i desenvolupament, assessors i responsables de projectes, tècnics de recursos energètics, tècnics mediambientals. També es dediquen a la investigació, tant en centres tecnològics o universitaris, com en departaments d'R + D + I a l'empresa privada.

Universitats participants

  • Universitat de Lleida (coordinadora)
  • Universitat Rovira i Virgili
  • Universitat de Girona
  • Universitat Politècnica de Catalunya