saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Ciència de Dades Biomèdiques (en extinció)

Màster interuniversitari en Ciència de Dades Biomèdiques (en extinció) - 2a edició

Màster interuniversitari en Ciència de Dades Biomèdiques (en extinció)

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS

1r

60

 - - 60
2n 42 - 18 60
TOTALS 102 - 18 120

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17705101 Biomedicina per a Enginyers 4,5
17705102 Estadística Biomèdica 6
17705103 Històries Clíniques Digitals 4,5
17705104 Imatge Mèdica 4,5
17705105 Programació Científica 4,5
17705106 Reptes Biomèdics i Ciència de Dades 3
17705107 Sensors Biomèdics i Processament de Senyal 3
Segon quadrimestre
17705108 Anàlisi Avançada de Dades de Salut 6
17705109 Aprenentatge Automàtic per a Medicina de Precisió 6
17705110 Computació d'Altes Prestacions i Distribuïda per a Dades Massives 6
17705111 Escola d'Estiu 3
17705112 Ètica, Regulació i Privacitat 4,5
17705113 Metodologia de la Recerca i de Projectes 4,5

SEGON CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17705115 Aprenentatge Profund 4,5
17705116 Diagnòstic i Presa de Decisions Assistida per Ordinador 4,5
17705117 Epidemiologia Computacional 4,5
17705118 Mineria de Textos sobre Salut 3
17705119 Visualització i Comunicació de Dades de Salut 4,5
17705120 Xarxes Complexes 4,5
17705121 Ciències Òmiques i Medicina Translacional 4,5
Segon quadrimestre
17705114 Anàlisi Avançada d'Imatge Mèdica 4,5
17705122 Emprenedoria i Innovació 4,5
17705123 Integració de Dades de Salut 3
17705301 Treball de Fi de màster 18