saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Ciència de Dades Biomèdiques

Màster interuniversitari en Ciència de Dades Biomèdiques - 1a edició

Admissió

El Màster interuniversitari en Ciència de Dades Biomèdiques està adreçat a titulats amb titulació científica i tècnica en bioinformàtica, ciència i enginyeria que vulguin especialitzar-se en ciències de les dades en l'àmbit de la salut. Concretament, està adreçat a graduats en física, estadística, bioinformàtica, matemàtiques, informàtica, enginyeria biomèdica i altres enginyeries relacionades.

A més, altres requisits pels candidats són:

 • Competència en anglès (cal certificar el nivell B2 o equivalent)
 • La competència digital necessària per gestionar correctament la formació virtual.
 • Una base matemàtica forta i bones habilitats de programació

També s'espera que els candidats tinguin les següents habilitats socials:

 • Capacitat de treballar de forma autònoma
 • Capacitat de cerca en diferents fonts d'informació
 • Bones habilitats comunicatives i capacitat per formular i comunicar idees complexes
 • Capacitat per treballar en equip

Documentació específica requerida

Per ser admès al programa, a més de la documentació general obligatòria necessària per a un màster, cal presentar:

 • Certificació de nivell d'anglès B2 o equivalent (si no tens aquest certificat, la comissió d'admissió pot decidir avaluar el teu nivell d'anglès)
 • Certificació de les vostres publicacions indexades
 • Certificació de participació en projectes de recerca
 • Certificació de qualsevol formació complementària
 • Certificació de la vostra experiència professional

Criteris de selecció

En cas que no hi hagi prou places, es prioritzaran els candidats segons la puntuació total obtinguda a partir dels criteris següents:

 • Expedient acadèmic del grau que permet accedir al màster: fins a 10 punts
 • Idoneïtat del candidat: fins a 6 punts
 • Titulació universitària en ciències de les dades o àmbits afins, a més del títol d'accés (és a dir, enginyeria o diplomatura, grau, màster, postgrau o doctorat): fins a 2 punts
 • Tenir publicacions en revistes indexades i participar en projectes competitius: fins a 2 punts
 • Haver realitzat una formació complementària als continguts del màster (cursos, seminaris o altres activitats formatives, degudament certificades): fins a 2 punts
 • Experiència professional en ciència de dades o qualsevol àmbit relacionat amb els continguts del màster: fins a 2 punts

Si no es cobreix el nombre inicial de places ofertes (50), els coordinadors acadèmics admetran tots els candidats que compleixin els criteris d'admissió.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat