saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Ciència de Dades Biomèdiques (en extinció)

Màster interuniversitari en Ciència de Dades Biomèdiques (en extinció) - 2a edició

Admissió

El Màster interuniversitari en Ciència de Dades Biomèdiques està adreçat a titulats amb titulació científica i tècnica en bioinformàtica, ciència i enginyeria que vulguin especialitzar-se en ciències de les dades en l'àmbit de la salut. Concretament, està adreçat a graduats en física, estadística, bioinformàtica, matemàtiques, informàtica, enginyeria biomèdica i altres enginyeries relacionades.

A més, altres requisits pels candidats són:

 • Competència en anglès (cal certificar el nivell B2 o equivalent)
 • La competència digital necessària per gestionar correctament la formació virtual.
 • Una base matemàtica forta i bones habilitats de programació

També s'espera que els candidats tinguin les següents habilitats socials:

 • Capacitat de treballar de forma autònoma
 • Capacitat de cerca en diferents fonts d'informació
 • Bones habilitats comunicatives i capacitat per formular i comunicar idees complexes
 • Capacitat per treballar en equip

Documentació específica requerida

Per ser admès al programa, a més de la documentació general obligatòria necessària per a un màster, cal presentar:

 • Certificació de nivell d'anglès B2 o equivalent (si no tens aquest certificat, la comissió d'admissió pot decidir avaluar el teu nivell d'anglès).
 • Certificació de les vostres publicacions indexades.
 • Certificació de participació en projectes de recerca.
 • Certificació de qualsevol formació complementària.
 • Certificació de la vostra experiència professional.

Criteris de selecció

En cas que no hi hagi prou places, es prioritzaran els candidats segons la puntuació total obtinguda a partir dels criteris següents:

 • Expedient acadèmic del grau que permet accedir al màster: fins a 10 punts.
 • Idoneïtat del candidat: fins a 6 punts.
 • Titulació universitària en ciències de les dades o àmbits afins, a més del títol d'accés (és a dir, enginyeria o diplomatura, grau, màster, postgrau o doctorat): fins a 2 punts.
 • Tenir publicacions en revistes indexades i participar en projectes competitius: fins a 2 punts
 • Haver realitzat una formació complementària als continguts del màster (cursos, seminaris o altres activitats formatives, degudament certificades): fins a 2 punts.
 • Experiència professional en ciència de dades o qualsevol àmbit relacionat amb els continguts del màster: fins a 2 punts.

Si no es cobreix el nombre inicial de places ofertes (50), els coordinadors acadèmics admetran tots els candidats que compleixin els criteris d'admissió.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat