saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Advocacia (en extinció)

Màster universitari en Advocacia (en extinció) - 10a edició

Admissió

Aquest Màster compleix amb els objectius formatius previstos a la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals i del reglament que la desenvolupa.

El Màster s'adreça a estudiants titulats en Dret que vulguin col·legiar-se i, d’aquesta manera, accedir a la professió d’advocat. Aquestes titulacions han de reunir els requisits establerts a l'article 3 del Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals.

Si ets aspirant i has obtingut la titulació a l'estranger hauràs d'estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació. Com aspirant hauràs de complir aquest requisit amb anterioritat a l’admissió al curs de formació especialitzada per a l'accés a la professió d'Advocat de conformitat amb el Real Decret 775/2011, de 3 de juny, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals.

Documentació específica 

A més de la documentació general obligatòria per realitzar la preinscripció, opcionalment pots presentar:

  • Documentació acreditativa d’altres estudis jurídics complementaris i màsters universitaris.
  • Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster de cursos, seminaris i altres activitats formatives.

Criteris de selecció

El procés d'admissió serà portat a terme per la Comissió d'Admissió que cobrirà el nombre de places que s'ofereixen, atenent als principis de concurrència, igualtat, capacitat i mèrit.

Es tindrà en compte l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que doni accés al màster, així com altres estudis jurídics complementaris.

Existeix la possibilitat de realitzar una entrevista personal en el cas que la Comissió ho consideri convenient.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat