saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Tecnologies del Vehicle Elèctric - Temps parcial

Opció 1

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS
17695106 Generació d’Energia Elèctrica 3
17695105 Emmagatzematge d'Energia Elèctrica 3
17695101 Arquitectura Elèctrica del Vehicle 3
17695108 Modelat i Control Convertidors 3
17695109 Modelat i Control de Motors 3

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS
17695110 Innovació en Tecnologies Industrials 3
17695111 Laboratori d’Electrònica de Potència 3
17695401 Pràctiques Externes 6

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS
17695104 Electrònica d'Alta Freqüència i Comunicacions a l'Automòbil 6
17695103 Disseny Sistemes Digitals amb FPGA 3
17695102 Desenvolupament Software per Automòbil 3
17695107 Metodologies de Desenvolupament en Automoció 3

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS
17695112 Laboratori de Sistemes Encastats i Comunicacions 3
17695301 Treball de Fi de Màster 15

Opció 2

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS
17695104 Electrònica d'Alta Freqüència i Comunicacions a l'Automòbil 6
17695103 Disseny Sistemes Digitals amb FPGA 3
17695102 Desenvolupament Software per Automòbil 3
17695107 Metodologies de Desenvolupament en Automoció 3

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS
17695110 Innovació en Tecnologies Industrials 3
17695112 Laboratori de Sistemes Encastats i Comunicacions 3
17695401 Pràctiques Externes 6

2n curs – 1r any

Codi Assignatura ECTS
17695106 Generació d'Energia Elèctrica 3
17695105 Emmagatzematge d'Energia Elèctrica 3
17695101 Arquitectura Elèctrica del Vehicle 3
17695108 Modelat i Control Convertidors 3
17695109 Modelat i Control de Motors 3

2n curs – 2n any

Codi Assignatura ECTS
17695111 Laboratori d'Electrònica de Potència 3
17695301 Treball de Fi de Màster 15