saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat d'Infermeria

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

Places trasllat Places estudis estrangers Canvi de campus Total Ordre de priorització Criteris Observacions
5 2 6 13 - Mateix grau diferent campus
- Mateix grau altres universitats
- Estudiants amb estudis estrangers d'Infermeria
- Expedient acadèmic - Altres situacions especials que justifiquin la sol·licitud de trasllat
Places trasllat Places estudis estrangers Canvi de campus Total Ordre de priorització Criteris Observacions
5 1 4 10 - Mateix grau diferent campus
- Mateix grau altres universitats
- Estudiants amb estudis estrangers d'Infermeria
- Expedient acadèmic - Altres situacions especials que justifiquin la sol·licitud de trasllat
Places trasllat Places estudis estrangers Canvi de campus Total Ordre de priorització Criteris Observacions
1 1 2 4 - Mateix grau diferent campus
- Mateix grau altres universitats
- Estudiants amb estudis estrangers d'Infermeria
- Expedient acadèmic - Altres situacions especials que justifiquin la sol·licitud de trasllat