saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans (2022)

Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 60 -- -- -- 60
3r -- 48 12 -- -- 60
4t -- 15 28 9 (obligatòria) 8 (obligatòria) 60
TOTALS 60 123 40 9 8 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre    
15234001 Dret Individual del Treball I 6 Bàsica Marc Normatiu de les Relacions Laborals --
15234002 Elements de Dret Constitucional 3 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15234003 Elements de Dret Processal 3 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15234004 Habilitats del Tècnic en Relacions Laborals i Recursos Humans 6 Bàsica Habilitats del Tècnic/a en Relacions Laborals i Ocupació --
15234005 La Contractació i l'Empresari 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15234006 Mètodes Quantitatius d'Investigació Social 6 Bàsica Estadística  
Segon Quadrimestre    
15234007 Dret de la Seguretat Social I 6 Bàsica Marc Normatiu de la Protecció Social Ciències Socials i Jurídiques
15234008 Economia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
15234009 Introducció a la Gestió de les Organitzacions 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
15234010 Introducció a la Psicologia del Treball 6 Bàsica Psicologia Ciències Socials i Jurídiques
15234011 Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals 6 Bàsica Sociologia Ciències Socials i Jurídiques

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
15234101 Direcció de Recursos Humans 9 Obligatòria
15234102 Dret Administratiu i de la Funció Pública 9 Obligatòria
15234103 Dret de la Seguretat Social II 6 Obligatòria
15234104 Prevenció de Riscos Laborals 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
15234105 Comportament Humà a les Organitzacions 6 Obligatòria
15234106 Dret Col·lectiu del Treball 6 Obligatòria
15234107 Dret Individual del Treball II 6 Obligatòria
15234108 Economia Laboral 6 Obligatòria
15234109 L'Empresari Social. La Insolvència Empresarial 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
15234110 Dret de l’Ocupació i del Treball Autònom 6 Obligatòria
15234111 Mercat de Treball Aplicat 6 Obligatòria
15234112 Procés i Tècniques de Selecció 6 Obligatòria
15234113 Règim d'Estrangeria 6 Obligatòria
15234114 Relacions Laborals Especials i la seva Protecció Social 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
15234115 Dret Processal del Treball 6 Obligatòria
15234116 Eines Qualitatives d'Investigació i Auditoria Sociolaboral 6 Obligatòria
15234117 Reptes de Gènere a les Organitzacions 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
15234118 Dret Tributari de l'Empresa i de les Relacions Laborals 6 Obligatòria
15234119 Procediment Tributari 3 Obligatòria
15234120 Reptes en Drets Humans i Medi Ambient a  les Organitzacions 6 Obligatòria
  Optativa 16 Optativa
Segon Quadrimestre
15234301 Treball de Fi de Grau (*) 8 Obligatòria
15234401 Pràctiques Externes (**) 9 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
  Optatives 12 Optativa